Stojící výroba několika firem, další stovky lidí bez nasmlouvaných obědů. Tak vypadal páteční den v průmyslovém areálu v Těpeřích u Železného Brodu. „Přívod elektřiny jsme přerušili ve čtvrtek pět minut po jedenácté hodině dopoledne. Odběratelem byla firma v konkurzu,“ upřesnila Soňa Hendrychová, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

Odběratel za dodávky energie neplatil od června letošního roku a dluh se vyšplhal do řádu statisíců korun. Pokud v nejbližších dnech dluh nesplatí, pracovníci ČEZ v příštím týdnu demontují odběrné místo a bude zřízeno nové, pro stávající firmy.

„Správkyně konkurzní podstaty odmítla přepsat odběrné místo na stávající firmy. Situaci navíc komplikuje fakt, že majitelem objektu je třetí osoba,“ dodala Hendrychová.

Správce konkurzní podstaty tvrdí, že existovala ústní dohoda mezi ním a současným největším výrobcem v areálu o splátkách elektřiny. „Dohoda byla, oni neplatili. Upozorňovala jsem je každý měsíc. Kdybych se nesnažila, již dávno je elektřina zastavena,“ upřesnila Iveta Hriníková z veřejně obchodní společnosti Revitala, která se stará o konkurzní podstatu firmy Glassic, s. r. o.

S tím příliš nesouhlasí zástupci firmy Estrella Es – Press, která v místě vyrábí převážně bižuterii. „Již v červenci se na nás obrátil správce konkurzní podstaty, abychom zaplatili za dodávky, že odběrové místo převede. V průběhu uplynulých měsíců se tak nestalo,“ odpověděl Jiří Kobr, jednatel společnosti Estrella ES – Press.

Přibližně týden bude stát v areálu nejen výroba bižuterie, ale zůstane zavřen i obchod i kuchyně, která zásobuje obědy firmy v okolí. „Probíhají intenzivní jednání s největší firmou v areálu, která chce zřídit odběrové místo na své jméno. Budeme se snažit, aby byl areál co nejdříve energií zásobován,“ dodala mluvčí společnosti ČEZ.

Vzniknou další statisícové škody

Přerušení dodávek elektrické energie do průmyslového areálu v Těpeřích zapůsobilo i na další firmy na Železnobrodsku, jež pro své zaměstnance odebírají obědy z tamní kuchyně. Ty navíc odebírá i větší počet seniorů v okolí. „Zase nejde elektrika? To je strašné,“ lamentoval před vchodem do jídelny starší pán.

Desítky obědů měly putovat i k obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Železném Brodě. „V podstatě o situaci nic nevím, čekáme, až se z jednání s ČEZ vrátí zástupci firmy, od nichž mám kuchyni v nájmu,“ uvedl Jaroslav Morc, provozovatel kuchyně.

Největší firmě, působící v odpojeném areálu, způsobí přerušení dodávek elektřiny finanční újmu v řádech statisíců korun. „Pokud by nešel proud týden, přijde firma přibližně o sedm set tisíc korun. Poradíme se s právníkem, jak na nastalou situaci reagovat,“ upřesnil Jiří Kobr, jednatel společnosti.

Správkyně konkurzní podstaty firmy Glassic, která je ohlášena jako odběratel elektřiny do areálu, tvrdí, že měla se zástupci firmy Estrella Es – Press smluvní dohodu o platbě energie. „Není to příjemná situace. Zřejmě stačí, aby tvrdili opak,“ sdělila Iveta Hriníková za veřejně obchodní společnost Revitala, která spravuje konkurzní podstatu.

„To samozřejmě nemůže ČEZ zajímat. Odběratel je jasně daný, tedy společnost Glassic, která je v současné době pod konkurzní správou. Oba subjekty, tedy správce a firma v současnosti v areálu působící, se měly dohodnout na přepisu odběrového místa, pak by nemusela situace zajít tak daleko,“ vysvětlila Soňa Hendrychová, tisková mluvčí společnosti ČEZ pro severní Čechy.

Část průmyslového areálu v Těpeřích patří i společnosti Estrela – Ex, jejíž nemovitý majetek byl v posledním roce dražen. O několik budov neprojevil zájem žádný investor. Po výměně správce konkurzní podstaty byla dražba odvolána. V areálu působí ještě další menší firmy, zvláště bižuterní.