Situaci zkomplikoval i liják, který ve středu minulého týdne zaplavil výkopy. I tak by v pondělí 19. července mohla být otevřená ulice Poštovní směrem vzhůru do ulice Opletalova.

„Déšť zatopil výkopy, poničil spoje zcela nové kanalizace a ucpal ji naplaveným materiálem. Na stavbě se intenzivně pracovalo na odstraňování škod, aby byl dodržený avizovaný termín otevření ulic Poštovní a Opletalova,“ sdělil vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Před lijákem se tu dokonce několik dní skoro nepracovalo, kvůli nutné desetidenní technologické přestávce. „Přestávka byla nutná na vyčištění vodovodního potrubí, aby do něj bylo možné pustit vodu,“ vysvětlil koordinátor stavby Otakar Kypta z jabloneckého magistrátu.

Po úspěšných kontrolách by se měla postupně zpřístupňovat křižovatka u městského divadla nejprve pro chodce, poté i pro dopravu.

Komplikovaná stavba v centru města vzbuzuje u některých Jablonečanů bouřlivé reakce. „Veřejnost stavbu pozoruje a stěžuje si, že se na ní dle jejich názoru málo pracuje a že se nedodržují termíny. Stavba však běží dle schváleného harmonogramu, i když s menším zpožděním,“ popsal vedoucí odboru rozvoje jabloneckého magistrátu Martin Jančík. Hotovo tu ale podle původních predikcí mělo být už skoro před třemi týdny.

„Toho, kdo tuhle stavbu koordinuje, nemohu nazvat slušným slovem. Dělníci položí část chodníku, za několik dní ho zase rozkopou, nechápu,“ popsal jeden z majitelů domu v Liberecké ulici Mirko Hádek. „Je neuvěřitelné, že město není schopno nasadit na takovou stavbu více dělníků. A v případě, že tohle někdo řídí, měl by být vyměněn,“ sdělil provozovatel prodejny a majitel domu Michal Mučica.

Zpoždění způsobil podle magistrátu nález většího množství obtížně těžitelných hornin v podloží, ale také velké množství starých sítí, které nejsou zanesené v plánech a neodhalila je ani digitální diagnostika. „Nikdo se k nim nehlásí, nikdo neví, zda jsou živé a kam vedou, proto musí stavbaři postupovat s co největší opatrností, aby nikdo nepřišel o dodávku plynu, elektřiny či vody, ani nebyla přerušena kanalizace, což by se určitě nikomu nelíbilo,“ podotkl Martin Jančík.

Již nyní je stavba postupně uvolňovaná, nejprve chodníky u divadla, včetně protějšího, a dále okolo výkopů. Komunikace zůstanou zatím kvůli bezpečnosti dopravy i dělníků na stavbě neprůjezdné. Nejprve by do provozu měla být uvedená ulice Poštovní směrem do Opletalovy a jednosměrně od divadla ulice Liberecká po ulici Jehlářskou, ve které se provoz vrátí do původního stavu. „Poté by stavba měla dle plánu opustit ulici Komenskou, kde je nyní ještě hluboký výkop, a pokračovat vzhůru ulicí Gen. Mrázka ke křižovatce s ulicí Máchova,“ doplnil Kypta.

Tato stavba je složitá už jen proto, že koordinuje pět akcí – výstavbu dešťové kanalizace, jejíž existenci má město uloženou ze zákona, rekonstrukce kanalizace splaškové, vodovodu, plynovodu a instalaci nového veřejného osvětlení, přičemž jen dešťová kanalizace a veřejné osvětlení jsou akcemi města, ostatní realizují další tři zhotovitelé.

Zkoordinovat tak rozsáhlé dílo není jednoduché. „V budoucnu kolem obchodního centra Centrál budeme mít nové sítě v zemi, a zcela nový povrch včetně nových chodníků nad nimi,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Fričová.