Zaměřen je nejen na budoucí maminky, ale i otce a budoucí prarodiče. „Projekt je věnován široké veřejnosti a zaměřuje se především na předávání a sdílení informací v oblastech péče o matku a dítě z řady úhlů pohledu," přiblížila autorka projektu Kristýna Fejfarová, která přednáší i na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity Liberec.

„Cílem je informovat širokou veřejnost v oblastech přípravy k rodičovství péče o dítě, matku, rodiče a prarodiče v holistickém pojetí, které zahrnuje oblast tělesnou, duševní, sociální, ekonomickou, ale i spirituální rovinu," dodala.

Projekt, na kterém se podílejí odborníci z řad zdravotnických pracovníků, lékařů, logopedů nebo psychologů, bude probíhat ve třech dlouhodobějších modulech v hodinových a dvouhodinových lekcích jednou týdně.

Tématem prvního modulu, který bude probíhat buď formou přednášek, nebo workshopů, bude například vývoj plodu, fyziologické tělesné i psychické změny v těhotenství, co očekávat, cvičení v těhotenství, vše o porodu, jednotlivé fáze i z pohledu alternativních přístupů, jak je důležité kojení a jak ho podpořit, péče o novorozence, krmení, kdy a a proč navštívit lékaře, praktické nácviky koupání, přebalování či oblékání. „Druhý modul je zaměřený na růst a vývoj dítěte, rozvoj řeči, znakování, péče o chrup nebo dětské nemoci a prevence a řadu dalších témat týkajících se dětí od narození do čtyř let," upřesnila Kristýna Fejfarová.

Projekt bude realizován v prostorách Klubu příhodného okamžiku Kairos v Liberci formou hodinových a dvouhodinových setkání. „Klienti mají možnost absolvovat celý projekt nebo jeden zvolený modul, případně pouze konkrétní hodinu," uvedla Iva Šolcová za Klub Kairos.

První modul s názvem Budu maminkou, budu babičkou, začne ve čtvrtek 22. 5. 2014 v čase od 18.00 do 20.00 tématem: Oplodnění, jednotlivá období trimestry, vývoj plodu, fyziologické tělesné i psychické změny v těhotenství a co očekávat. Druhý modul s názvem „Máme miminko a co dál" začne o týden později, ve čtvrtek 29. 5. 2014 v čase od 18.00 do 20.00.

Jedna dvouhodinová lekce stojí 200 korun. Více informací na stránkách Klubu nebo prostřednictvím e.mailu klubkairos@seznam.cz .