Manipulační sklad chlorovaných uhlovodíků zmizel z Jesenného před 23 lety. Přesto je dodnes značná část území kontaminovaná. Zasažena je nejen půda v okolí nádraží, ale i spodní vody.

„Zasažené jsou také studny, které nemohou lidé žijící v okolí používat, takže jsou odkázáni na náhradní zdroj vody. Problém ale nastává v období sucha, kdy v náhradních zdrojích voda není a my ji pak musíme do této oblasti dovážet, jako například v loňském roce," popisuje starosta Jesenného Petr Hlůže. Jeho slova potvrzuje Zdeněk Petr, který bydlí na okraji Jesenného. „Když je sucho, vodu dovážíme z rezervoáru z vesnice, která je 2,5 kilometru od nás. Navíc, když si k té vodě ve studni čichnete, tak je cítit perchlorem, to se nedá používat."

Problém je už letitý

Kontaminované území je na pozemku velkém přes pět hektarů u nádraží v Jesenném. V letech 1971 1992 tam měl manipulační sklad národní podnik Chema Horní Počernice. V cisternách, které se na nádraží přečerpávaly, se vozil perchlorethylen a trichlorethylen pro okolní fabriky. Perchlorethylen se většinou používá jako odmašťovadlo pro automobilový a jiný kovodělný průmysl. Trichlorethylen je zase průmyslové rozpouštědlo. Oba prvky se z půdy odstraňují jen velmi těžko. „Když se dostala Chema do likvidace, tak tam nějaká sanace proběhla, ale nedokončila se. Chemikálie jsou v půdě doteď a dostávají se i do řek Kamenice a Jizery, které jsou přitom zdrojem pitné vody pro okolí," říká krajský radní pro životní prostředí Josef Jadrný. Kraj chce proto obci s likvidací ekologické zátěže pomoci. Na zmapování situace poskytne 30 000 Kč, stejnou částku dá i obec.

Osloví majitele

„To jsou peníze jen na monitoring, aby bylo jasné, v jakém množství a kde všude chemikálie jsou," uvádí Jadrný. „Na vlastní likvidaci budeme žádat o peníze z evropských fondů. Na podzim by měla být vypsaná první výzva, proto musíme být připraveni, abychom mohli žádost podat." Kdo ji ale podá, zatím není jasné. Zasažené území má totiž více majitelů. „Část zátěže je na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, část je soukromých a obecních, Kamenice zase spadá do Povodí Labe. Musíme majitele oslovit a dohodnout se s nimi," dodal Jadrný.

I když chemikálie zamořují obec spoustu let, žádná pokuta nikdy nepadla a nepadne. „Současného majitele pozemku není možné sankcionovat, bylo možné dát pokutu původci znečištění, ale ten zanikl," uvedla před časem ředitelka inspekce životního prostředí v Liberci Hana Kolářová.

Sanace v Jesenném, pokud se na ni podaří sehnat peníze, bude probíhat několik let a vyjde na miliony korun.