Pravděpodobný zánik plynové kotelny u největšího semilského sídliště V Řekách by mohl nastat do dvou let. Připustil to jednatel Městské bytové správy Stanislav Klápště v reakci na skutečnost, že přibližně tři čtvrtiny domácností z Řek mají v úmyslu se odpojit od místní teplárny. Topit si chtějí vlastními kotelnami na zemní plyn.

Důvodem odpojení je cena tepla

„Ano, skutečně se chceme odtrhnout. Teplo dodávané bytovou správou je příliš drahé,“ potvrdil nám Tomáš Hyka ze Stavebního bytového družstva v Semilech. To sdružuje asi 550 domácností v deseti panelových domech na sídlišti V Řekách. První krok již družstvo učinilo: Stavba první soukromé kotelny při úpatí jednoho z paneláků finišuje a dalších devět kotlů by mělo vyrůst během jara příštího roku. Jediný problém je v tom, že přípojky musí být vedeny přes pozemky, které patří městu. A to nemusí družstvu překopání dovolit.

Eso v rukávumá stále město

„Ano, teoreticky nám nemusí dovolit cestu přes své pozemky, ale my jsme přesvědčeni, že jsme v právu. Jednu přípojku vedenou skrz svůj pozemek nám již město dovolilo, takže kdyby teď otočili, byl by z toho zajímavý precedens,“ je přesvědčen Tomáš Hyka. Podle svých slov je rozhodnut v případě zamítnutí žádosti ze strany města celou věc dohnat až k soudu.
Odpojení od městské výtopny se nelíbí Stanislavu Klápštěmu z Městské bytové správy. Podle jeho tvrzení by mohlo mít rozhodnutí bytového družstva fatální následky.

Znamenalo by to konec teplárny

„Stavba městské kotelny se ukázala jako dobrý krok, mnoho let byla zatížena úvěrem, který všichni spláceli. Kdyby se teď tři čtvrtiny domácností odpojily, logicky by to vyústilo v její zánik. Zbylým domácnostem bychom pak museli doporučit, aby se zařídily podobně, jako pan Hyka,“ komentoval věc Klápště.
Jak zdůraznil, nevěří tvrzení bytového družstva, že by bylo schopno vyrábět teplo podstatně levněji, než bytová správa.
„Zaplatí za plyn a elektřinu. A to jsou neovlivnitelné položky. Dále servis, revizi a splátku úvěrů. Potřeba je i voda nebo opravy. Za teplo v konečném efektu dají stejně, jako platí nám,“ vysvětlil Klápště.

SBD: Už jsme se dávno rozhodli

Tomáš Hyka je však pevně rozhodnut, že bytovou správu se svými následovníky opustí. I za cenu, že několik let bude muset splácet nemalé náklady na pořízení malých kotelen do každého paneláku, a také rizika, že za pár let možná Semily využijí geotermální energii.
„Bytová správa nás okradla o 20 milionů, když nám v minulých letech účtovala o 14% více, než měla. My chceme být závislí jen na plynu a jeho cenách, nikoliv na Městské bytové správě,“ zdůraznil Hyka.
Jak si spočítal, teplo vyrobené v jeho malých kotelnách bude levnější, než to z městské výtopny.
„Ušetříme, neboť malý zdroj na rozdíl od teplárny nemusí platit ekologickou daň. Máme spočítáno, že gigajoule tepla vyrobený námi bude asi o 166 korun levnější, než gigajoule vyrobený městskou kotelnou a účtovaný bytovou správou,“ je přesvědčen Tomáš Hyka.
A při průměrné spotřebě jedné domácnosti 40 gigajoulů tepla za rok bude úspora jedné rodiny činit přes 6 a půl tisíce korun. „Pokud za pět nebo šest let někdo přijde s geotermální energií, nebudeme se jí bránit. Do té doby ale chceme levnější teplo. A co bude pak, se uvidí. Mohli bychom zůstat věrni plynu a zároveň využít teplo geotermálního původu. V Evropě jsou podobné kombinace na denním pořádku,“ spekuluje Tomáš Hyka.