Nedůstojné podmínky bydlení, nedostatek terénních pracovníků a zároveň jejich potřeba účasti u spoluobčanů v problémových lokalitách města. To jsou skutečnosti, které by Jablonec chtěl odstranit.

Do budoucna by se otázka ohledně terénních pracovníků měla vyřešit možnou spoluprací s azylovým domem Naděje. Jablonec má v současné době pouze tři terénní pracovníky. „To je málo. Například v Litoměřicích jich mají o pět více,“ upozornil místostarosta Jablonce Petr Vobořil. Zástupci Jablonce také toto město pro inspiraci navštívili. „V Litoměřicích je velká komunita neziskových organizací hlavně církevních. My nyní chystáme podpůrné projekty, které se budou věnovat této sociální oblasti,“ dodal Petr Vobořil. Jak místostarosta potvrdil, řada zastupitelů je v této oblasti postavena na dvě strany.

Například Václav Vostřák zmínil, že tyto občany není nutné podporovat. Přesto zastupitelstvo schválilo zvýšení finanční spoluúčasti v programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků o dvě stě tisíc korun.

Například Zelené údolí patří mezi diskutované lokality. Fond je zanedbaný nejen vinou některých místních obyvatel. Faktem ale zůstává, že některé rodiny se bez pomoci nedokáží zařadit do běžného života.