„Chceme především zachovat spádovost obcí a měst, která patří do současného ORP (obce s rozšířenou působností) s nově navrhovaným okresem Turnov, kam v této době patří 36 obcí,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke. Podle něj totiž má jejich předběžný souhlas, výjimkou je pouze obec Frýdštejn, která má vazbu na Jablonec n. Nisou. Vzhledem k tomu, že nové dělení by nepřesáhlo hranice okresu, podporují starostův návrh liberecký hejtman Martin Půta i náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Důležité je, že by občané nemuseli podstoupit změny v občanských průkazech. Všichni tři se jen liší v názvu nového území. Zatímco Hocke navrhuje Turnov, Půta neutrální Český ráj, Mlsna propaguje obsahově místopisné pojmenování Semily-Turnov. „Podstatné však bude, zda nový návrh projde poslaneckou sněmovnou,“ shodli se všichni. Podle starosty i hejtmana by nové území mělo nejen marketingový dopad na veřejnost, ale setřelo by dlouholetou nevraživost mezi obyvateli obou měst a hlavně v Turnově zajistilo i pobočky řady okresních institucí.

„Nebylo by rozumné, aby vznikl okres jen na papíře. Avšak podobné změny v dislokaci policie, hasičů a soudnictví už ale provést nelze, protože ta se řídí zcela jinými pravidly, navíc by to znamenalo miliardové náklady pro stát, a to už v současné době není možné,“ konstatoval Mlsna. 

Otakar Grund