Jak se v memorandu, které minulý týden zdejší politici schválili k podepsání, uvádí, hlavním cílem je dosažení pozitivní změny v míře vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zlepšení kvality soužití mezi všemi obyvateli obce.

Jednoduše řečeno Tanvald chce zlepšit soužití se sociálně vyloučenými lidmi a kvalitu jejich bydlení. Chce totiž využít zkušeností, které agentura v tomto směru má. „Je zbytečné vymýšlet, co je už vymyšlené," uvedl starosta Vladimír Vyhnálek.

VYŠLO TO AŽ NYNÍ

Materiál o přistoupení ke spolupráci se podařilo schválit až na červnovém zastupitelstvu. Místostarostka Hana Preislerová jej ovšem předkládala už v listopadu 2015. Tehdy ovšem návrh neprošel. „Dosud se jednalo jen o přistoupení města Tanvald, nyní přístup k agentuře zvažují i města Desná a Smržovka a obec Albrechtice v Jizerských horách s cílem řešit problémy v regionu společně," vysvětlila. Zároveň dodala, že tento problém je diskutován dlouhodobě. Projednala jej rada města a uskutečnilo se i několik schůzek, kterých se zúčastnil Radek Jiránek, ředitel agentury a David Chovanec, ředitel Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR za přítomnosti zástupců města a zástupců obcí Mikroregionu Tanvaldsko.

Naposledy proběhla návštěva Nového Města pod Smrkem, které již třetím rokem v rámci Mikroregionu Frýdlantsko s agenturou spolupracuje. „Po ní jsme dospěli k názoru, že spolupráce s agenturou bude přínosem nejen pro město Tanvald ale i pro celý mikroregion. Smržovka, Desná a Albrechtice v Jizerských horách se pravděpodobně připojí k agentuře až v září 2016 v další vlně," dodala Preislerová.

CO SPOLUPRÁCE PŘINESE

Podle místostarosty Antonína Bělonožníka se město integrací Romů a sociálně slabých zabývá dlouhodobě. „Dospěli jsme do nějakého bodu, kdy naše snahy o uspokojivé soužití starousedlíků a lidí ohrožených sociálním vyloučením chceme posunout dál. Tady spoléháme na zkušenosti pracovníků agentury z jiných lokalit," řekl. Jedním z cílů je zlepšit podmínky k bydlení sociálně slabých. „Zde si slibujeme, že bude možnost čerpání peněz buď na zlepšení otřesných podmínek, ve kterých vyloučení obyvatelé žijí, nebo přímo i výkup a likvidaci obdobných domů," dodal.

Oblast bydlení vnímají jako problém v šestiapůltisícovém městě i zástupci agentury. „Většina bytů je v rukou soukromých vlastníků. Ti je pronajímají zejména sociálně slabým lidem, navíc do svých nemovitostí neinvestují. To vše přispívá ke zhoršené sociální situaci a klimatu ve městě," uvedl vedoucí pobočky pro Liberecký kraj Milan Greineder. Spolupráce bude směřovat i do oblasti vzdělanosti, zadluženosti a mládež.