Ten, kdo zavítal někdy do Tanvaldu, jej nemohl minout. Dům v Žákově ulici totiž uvidíte, jak směrem od Jablonce, tak Železného Brodu. Místní dokonce budově na dřívějším autobusovém nádraží přezdívají „dům hrůzy". A to po právu. V jeho okolí už totiž není stavba podobného vzhledu.

„Uvnitř je to ještě horší," upozornil senátor Jaroslav Zeman, který spolu se starostou Tanvaldu Vladimírem Vyhnálkem inicioval schůzku se zástupci státních orgánů a společnosti RIAL, s.r.o., která tuto nemovitost v centru města vlastní. „Je to časovaná bomba," dodal senátor.

Ostatně i ze strany státních orgánů byly konstatovány nedostatky. „V současné době Krajská hygienická stanice Libereckého kraje řeší u obyvatel objektu problematiku virové hepatitidy typu C. Dominantním způsobem přenosu je v tomto případě sdílení jehel či roztoku drog, riziko přenosu onemocnění na obecnou populaci města Tanvald je zanedbatelné," informovala tisková mluvčí KHS LK Zuzana Balašová.

Dodala však, že v Jablonci nad Nisou probíhá epidemie virové hepatitidy. A to dominantně v komunitě narkomanů. V souvislosti s migrací obyvatel tak nelze vyloučit zavlečení onemocnění i do Tanvaldu. V horších hygienických podmínkách navíc může snadněji docházet k šíření onemocnění. KHS LK přitom byla přizvána ke kontrole objektu v roce 2011 a 2015.

Tanvaldský stavební úřad provedl kontrolní prohlídku za účasti zástupce vlastníka této budovy naposledy v listopadu loňského roku. „Závažné stavebně technické závady, které by znemožňovaly uvedenou budovu užívat, zjištěny nebyly. Na objektu je ale značně zanedbaná údržba. Proto stavební úřad vyzval vlastníka budovy k odstranění zjištěných nedostatků s termínem odstranění převážně do 30.6.2016," sdělil vedoucí stavebního úřadu Jindřich Kozlovský. Po zmiňovaném datu stavební úřad provede kontrolní prohlídku, zda byly udržovací práce v požadovaném rozsahu provedeny.

Všechny nedostatky se snaží majitelé objektu odstraňovat, ale vzhledem ke katastrofálnímu užívání domu, především veřejných prostor, ze strany nájemníků se je nedaří nadobro odstranit. „Město Tanvald již nehodlá pouze nečinně přihlížet na dění kolem tohoto domu a jen mlčky řešit neustálé problémy, které zde vznikají," řekl starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Využít chce přitom všechny legální prostředky a přimět majitele k zásadní změně. Jednatel firmy vlastnící dům se i přes trojí kontaktování, zatím k věci nevyjádřil.