Současní radní se rozhodli nalít téměř čtyři a půl milionu do úprav na Dolním náměstí. Předložili zastupitelům požadavek na uvolnění peněz z rezervy. Spor se rozhořel o vybudování zastávky pro autobus za částku přesahující dva miliony korun.

„Jde o provizorní řešení, než vznikne Nová Lipanská,“ prezentoval akci po zastupitelstvu místostarosta Lukáš Pleticha. Opoziční zastupitelé však tvrdí pravý opak.
„Materiál hovořil jasně o tom, že jde o řešení trvalé,“ oponoval Petr Beitl s tím, že jde o zcela jinou interpretaci, než jim na zastupitelstvu byla předložena.

Nutnost řešení dopravy na Dolním náměstí kvůli výstavbě polyfunkčního domu chápou všichni. „Navíc na tři až pět měsíců se uzavře Kamenná úplně kvůli rekonstrukci mostu,“ upozornil místostarosta Otakar Kypta.
Po dokončení polyfunkčního domu firmou Proctus ale vzniknou podle studie a projektu v jeho podloubí kryté zastávky městské hromadné dopravy.

„Kopat na Dolním náměstí, zvýšit terén a vybudovat nástupiště je na přechodnou dobu zbytečné,“ poznamenal Beitl. Demontovatelné řešení ale nezavrhuje.
Jindřich Berounský k tématu konstatoval, že zastupitelé ODS ne〜〜jsou dostatečně o projektu firmy Proctus informováni.
Toto tvrzení považuje opozice pouze za zastírací manévr, za kterým se schovává snaha vrátit dopravu opět na Dolní náměstí a ne jen provizorně.

„Jednou jsme demokraticky v zastupitelstvu rozhodli, jak bude centrum města vypadat. Tohle je partyzánština a obrat o sto osmdesát stupňů,“ rozzlobil se Petr Beitl. Podle něj by to byla neúcta k investicím, práci architekta i k samotným lidem. Podle něj jsou jen v okolí Dolního náměstí místa, kde by byly investice potřebnější. „Stačí se podívat dolů Lidickou,“ poznamenal.

Sporný materiál dostali zastupitelé na stůl jako jednu ze žádostí o schválení rozpočtové změny. Týkala se nejen znovunavrácení autobusové zastávky na Dolní náměstí, ale také vysázení zeleně a instalování laviček kolem kašny, a zpevnění jejího okolí, za milion korun.
Podle plánu by také mělo dojít i k úpravě schodů do Městské knihovny za zhruba 1,2 milionu. „Vzniklo takové spíše pódium, jehož součástí by byla i plošina pro vozíčkáře,“ uvedl místostarosta Kypta. Samotné schody v budově Městské knihovny ale zůstanou beze změny a imobilní občan se dále stejně nedostane.

„Žádnou z těchto položek jsme neodsouhlasili. Jednoduše řečeno pro Dolní náměstí ani korunu,“ trvá na znění usnesení exstarosta Jiří Čeřovský. Potvrdil to i tajemník Městského úřadu v Jablonci Jiří Nesvadba: „Ano, tento bod zastupitelé skutečně neodsouhlasili.“
Přesto chystané sázení zeleně a budování schodů prezentovalo vedení radnice jako věc rozhodnutou.
Poskytlo ke zveřejnění i novou studii Atelieru 3D od architekta Petra Vydry, jehož návrh na tvář Dolního náměstí zvítězil před několika lety. „Studie stála šestatřicet tisíc,“ poznamenal Kypta.