Jenže před několika lety se objevily první zmínky o znovuotevření lomu. To aktivovalo hned několik desítek obyvatel, kteří se spojili do sdružení Mlok z lomu. „Naší snahou je zabránit obnovení těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna nedaleko Semil. Minimálně do té doby, než bude zastavena těžební činnost ve dvou nedalekých aktivních lomech,“ popsal předseda spolku Martin Zembol.

Místopředsedkyní spolku je Monika Vajsová. Žije na rozhraní dvou těžebních území lomů Smrčí a Proseč i Chuchelna. Podobně jako další obyvatelé, i ona stále častěji zaznamenává nepříjemné otřesy způsobené těžbou. „Nejde ale jen o klid. Představa, že by se prostor bývalého lomu opět proměnil v měsíční krajinu, kterou znám z lomu smrčského, mne vede k aktivní účasti ve spolku,“ přiblížila.

Na území sousedících obcí Záhoří, Smrčí a Chuchelna na Semilsku jsou aktivní lomy hned dva: kamenolom Smrčí nadnárodní společnosti Cemex, o pár metrů dál prosečský lom, který provozuje místní firma Proskam. K tomu nedaleko leží lom Košťálov provozovaný nadnárodní společností Eurovia, respektive její sesterskou společností Eurovia Kamenolomy.

Sdružení Mlok z lomu připravilo petici, kterou do dnešních dní podepsaly stovky lidí, místní i přespolní. Obec nyní ve spolupráci se sdružením připravuje i místní referendum ohledně souhlasu či nesouhlasu s obnovou těžby v lomu Slap.

„Schvalovat ho budeme na zastupitelstvu 9. září. Chceme znát postoje pokud možno co největšího vzorku obyvatel. Mohu ale potvrdit, že proti záměru znovuotevření lomu je i drtivá většina našich zastupitelů,“ popsala starostka obce Chuchelna Eva Peštová.

Eurovia otočila

Jestliže ale Eurovia Kamenolomy ještě na podzim loňského roku otevření lomu nevylučovala, dnes je vedení společnosti vstřícnější. „Znovuotevření kamenolomu Chuchelna neplánujeme, protože v regionu jsou další dva činné lomy, z toho jeden je náš,“ vysvětlil aktuální situaci na Semilsku technickovýrobní náměstek Eurovia Kamenolomy Svatopluk Zástěra.

Pro lom Chuchelna bylo povolené zajištění lomu v roce 2004, platnost povolení byla na žádost společnosti několikrát prodloužena, naposledy do 30. června 2024. „Vzhledem k tomu, že opravdu neplánujeme jeho znovuotevření, v roce 2024 máme v plánu odpovědné úřady požádat o další povolení zajištění tohoto lomu,“ doplnil Zástěra.

Zástupci spolku Mlok z lomu ale tvrzení společnosti tak úplně nevěří. „Na podzim s námi na setkání zástupci společnosti hovořili jinak, jednoznačně potvrdili, že do lomu vstoupí a začne těžba. Zpráva o neplánování provozu je dobrá. Osobně si ale myslím, že stejně bude třeba zůstat ve střehu,“ sdělila za spolek Mlok v lomu Klára Voskovcová.