Obyvatelé Semil se nicméně nemusí bát, že by snad odpadní vody nekontrolovaně vytékaly do přírody. Vodoprávní úřad Městského úřadu Semily nařídil společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), aby zajistila i nadále plně funkční provoz této veřejné služby.

„Naší společnosti byla uložena povinnost provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Semily,“ potvrdila mluvčí SčVK Iveta Kardianová. Pokud by totiž úřad nevydal předběžné opatření, mohla by městu hrozit až milionová pokuta. „Vedení města Semily státní správa upozornila na vědomé porušování zákonů a bude s ním zahájeno správní řízení s reálně hrozícím udělením vysoké pokuty,“ sdělil ředitel svazku VHS Turnov Milan Hejduk.

Prodloužení smlouvy město odmítlo

Podle jeho slov město nemá povolení k provozování, nemá platné provozní řády a mnoho jiných potřebných smluv. Nemá ani žádné provozní pracovníky. „Současný problém je o tom, že město dostalo v únoru kvůli své absolutní nepřipravenosti na vlastní provozování čističky odpadních vod od ostatních starostů ve VHS Turnov další nabídku na prodloužení nájmu do konce tohoto roku, aby se měli čas řádně na složité provozování ČOV připravit. Ale město přes svou nepřipravenost trvalo na okamžitém předání majetku do konce března,“ poznamenal Hejduk. To radnice vyřešila právě předběžným opatřením, které povolalo do služby SčVK.

Tak má vypadat nový most u sídliště Řeky.
Semily čeká oprava dvou mostů přes Jizeru. První přijde na řadu už letos

Krajský úřad dosud žádné řízení nezahájil, ani k tomu nedostal podnět. Situace okolo ČOV Semily je krajským úředníkům však známá. „Nelze poskytovat informace z pravomocně neukončených správních řízení,“ sdělil Karel Popp z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

Ze sporu jsou zmateni i obyvatelé města. Informace o stávajícím stavu totiž nedostali od radnice, ale od VHS. „Děkuji za informativní dopis, kde jsme zjistili, že nebudeme bez vody a odpady budou odtékat i nadále. Spíše bych tento dopis čekala od města,“ poznamenala Semilačka Kateřina.

Narušené vztahy

Spor mezi VHS a městem se táhne již několik let. V roce 2019 skončila rekonstrukce semilské čistírny odpadních vod za skoro 60 milionů korun, kterou financovalo větším dílem VHS a dílem město. Od té doby byla čistička v majetku města a VHS ji mělo v nájmu. Město ale k 31. březnu letošního roku smlouvu neprodloužilo.Vedení města nechce záležitost komentovat. „Omlouvám se,“ doplnila starostka města Lena Mlejnková.

O něco sdílnější byl radní města a poslanec Parlamentu ČR David Pražák. „Je duben, voda teče, čistička funguje. Bohužel, léta je město napadáno a tendenčně pomlouváno, a to i ve zprávách VHS. Proto jsme smlouvu neprodloužili.“ Podle jeho slov VHS ústy Milana Hejduka poskytuje překroucené informace.