V anglickém, německém, francouzském a italském jazyce se tento týden zdokonalují učitelé středních a základních škol. V týdenním kurzu, který probíhá na Základní škole v Josefově Dole, jim s výukou pomáhají rodilí mluvčí stejně jako loni.

Z více než sta pedagogů je jich převaha ze základních škol Jablonecka a Liberecka. Projekt, nesoucí název Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzdělávání, není určen pro pedagogy, kteří mají pro daný jazyk aprobaci.

„Cílem projektu je učitele naučit cizímu jazyku, aby se domluvili se svými kolegy v zahraničí, a uměli ho tak používat ve prospěch svého předmětu,“ řekl Tomáš Hofrichter, ředitel Gymnázia v ulici Dr. Randy.

Dále by pedagogové měli být podle Hofrichtra po absolvování projektu schopni využívat ve výuce více cizojazyčných zdrojů informací

Lektory letního intenzivního kurzu je osm rodilých mluvčí ze čtyř evropských zemí. „Pracovat s učiteli je náročné, ale motivující, vždyť jsou to samí profesionálové, takže musím být stále ve střehu“ řekl Jérôme Boyon, který v projektu vyučuje francouzštinu.

Do Josefova Dolu se po loňské zkušenosti vrátila i Angličanka Jan Robinson. „Na práci s dospělými studenty jsem se opět velmi těšila a jsem mile překvapená pokrokem, který za uplynulý rok udělali, “ sdělila Robinson.

Novou tváří letošního ročníku je Italka Maddalena Micheli, která přijela z italských Tyrol a kromě italštiny vyučuje i němčinu.

O jazykový kurz je i letos velký zájem. Výuka probíhá v deseti skupinách. V každé skupině je maximálně dvanáct účastníků.

„Na kurzu jsem již podruhé. Vždy je pro mě velkým přínosem a je velmi motivující komunikovat s rodilými mluvčími. Mám možnost si prakticky ověřit vše, co jsem se během roku naučila v pravidelných hodinách,“ řekla frekventantka kurzu Marie Hoskovcová, učitelka ze Základní školy v Pasířské ulici.

Projekt začal již v říjnu 2008 a trvá tři roky. Během školního roku probíhá výuka jednou týdně devadesát minut, v období letních prázdnin je organizován právě tento kurz.

„Na závěr učitele prověří test a obdrží osvědčení o absolvování kurzu,“ doplnil ředitel jabloneckého gymnázia, které je organizátorem celého projektu. Financují ho však Evropské sociální fondy společně s republikovým rozpočtem.