Zatímco nová krajská vláda nabývá čím dál jasnějších obrysů a vítězové voleb dávají dohromady nové programové prohlášení, končící radní se už chystají na svá další působení. Mandát jim skončí hned po zvolení nové rady, což bude nejspíše 8. listopadu. Odměnu ale podle zákona o krajích dostávají ještě tři měsíce po volbách.

Mezitím přemýšlejí, co dál.

NÁVRAT I DŮCHOD

Třeba Lenka Kadlecová se plánuje vrátit tam, odkud na kraj přišla, do domova seniorů v Mladé Boleslavi. Jiní radní se ale nikam vracet nemohou, například projekt, na němž pracoval Vít Příkaský, je již dokončený. Podobně je na tom i starosta Vladimír Mastník. „Stát se znovu starostou neplánuji, v Lomnici jsem si vychoval schopné nástupce," vysvětlil Mastník, který si nyní chce užívat důchodu.

Alena Losová a Josef Jadrný měli určitou výhodu: do krajského zastupitelstva už letos nekandidovali. Že v radě skončí, proto věděli už dlouho dopředu. Například Losová si tak stačila sehnat místo ředitelky Základní umělecké školy v Žandově.

Mnozí radní chtějí usednout alespoň ve výborech zastupitelstva. „Ráda bych zůstala ve spojení se svým kulturním resortem," potvrzuje Hana Maierová.

TŘI RADNÍ ZŮSTÁVAJÍ

V nové radě zůstanou jen tři původní členové. Martin Půta se ze své hejtmanské pracovny stěhovat nebude, zbývající dva radní ale nejspíš změní obor: Marek Pieter by měl místo ekonomiky vést dopravu a Petr Tulpa bude mít místo zdravotnictví nově na starost školství.

Josef Jadrný (Změna pro LK)

Končící náměstek hejtmana (životní prostředí a zemědělství)

Předchozí zaměstnání: stavař

Budoucí zaměstnání: nechce zatím prozradit

Zbývající politické funkce: bez funkcí, nekandidoval už ani do zastupitelstva kraje

Pravděpodobná odměna: 235 545 Kč

(poznámka: částka je trojnásobkem měsíční odměny, na kterou mají radní a náměstci ze zákona nárok)

Lenka Kadlecová (ČSSD)

Končící náměstkyně hejtmana (sociální věci)

Předchozí zaměstnání: manažerka kvality v mladoboleslavském domě seniorů

Budoucí zaměstnání: plánuje návrat na původní pozici

Zbývající politické funkce: zastupitelka Liberce; do zastupitelstva kraje kandidovala, ale neúspěšně

Pravděpodobná odměna: 235 545 Kč

Alena Losová (Změna pro LK)

Končící radní (školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost)

Předchozí zaměstnání: učitelka hudby v českolipské základní umělecké škole

Budoucí zaměstnání: již od září je ředitelkou základní umělecké školy v Žandově, kde i učí

Zbývající politické funkce: do zastupitelstva kraje už letos nekandidovala, usedne ale ve školském výboru

Pravděpodobná odměna: 189 300 Kč 

Hana Maierová (SLK)

Končící statutární náměstkyně hejtmana (cestovní ruch, kultura a památková péče)

Předchozí zaměstnání: starostka Turnova

Budoucí zaměstnání a zbývající politické funkce: byla znovu zvolena zastupitelkou kraje, plánuje se věnovat kultuře jako předsedkyně kulturního výboru; je také neuvolněnou (neplacenou) radní v Turnově

Pravděpodobná odměna: 235 545 Kč

Vladimír Mastník (SLK)

Končící radní (doprava)

Předchozí zaměstnání: starosta Lomnice nad Popelkou

Budoucí zaměstnání: plánuje si užívat důchodu

Zbývající politické funkce: byl znovu zvolen zastupitelem kraje, usedne i v dopravním výboru; je také neuvolněným (neplaceným) radním Lomnice nad Popelkou

Pravděpodobná odměna: 189 300 Kč 

Vít Příkaský (ČSSD)

Končící radní (hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a venkov)

Předchozí zaměstnání: projektový manažer

Budoucí zaměstnání: zatím není pevně rozhodnut, možností má údajně více

Zbývající politické funkce: bez funkcí; do zastupitelstva kraje kandidoval, ale neúspěšně

Pravděpodobná odměna: 189 300 Kč