Četným jevem jsou přívalové deště, které mají za následek bleskové povodně v různém rozsahu. Průvodním jevem přívalových dešťů bývají zatopené sklepy domů, místnosti v suterénech, podzemní garáže, podchody, podjezdy, jámy, dále také popadané stromy, utržené větve, stržené střechy, ucpaná kanalizace, poškozené části budov, poškozené venkovní rozvody elektrické energie.

„Na přívalové deště se úplně připravit nelze. Hasiči řeší už jen likvidaci následků čerpají vodu ze zaplavených prostor, odstraňují spadlé stromy nebo uvolněné plechy střech a jiné části budov. O svůj majetek se musí starat především sami občané a svým chováním předcházet zbytečným škodám,“ říká mluvčí hasičů v Libereckém kraji Zdenka Štrauchová.

„Pokud máme nemovitost v místě, kde se po přívalovém dešti pravidelně zaplavují sklepní prostory, tvoří se laguny nebo voda teče ve velkém množství po komunikaci, měli bychom sledovat média a výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu o hrozbách. Připravit si pytle s pískem, případně jiné zábrany a v případě hrozících přívalových dešťů zahradit vchody, sklepní okna, guly v suterénech, aby škody způsobené vodou byly co nejnižší,“ uvádí Štrauchová.

Podle ní, starostové obcí dostali informaci o možnosti pořízení si jutových pytlů pro občany ze skladu hasičů. Dále je také nutné upozornit správce komunikace nebo majitele pozemků, pokud jsou v blízkosti naší nemovitosti ucpané kanály, odtokové žlaby nebo propustky, případně je vyčistit sami. Auta parkovat jen na vyvýšených místech, mimo podzemní garáže. A neskladovat ve sklepech potraviny, chemikálie a nebezpečné látky.