Jak správně podotkl můj přítel, kterému jinak mezi přáteli neřekneme než-li dr. Monk, že "Listopadové události roku 89, budeme muset pro jejich úspěch u části občanského publika znovu reprízovat".

Na tyto dnes již mladší generaci na hony vzdálené události podzimu roku 89, padá podezření stínu podvodu. Tomu je nutno se jasně bránit, tyto pochybnosti o účelu, prostředcích, cílech a zejména pak výsledcích sametové revoluce, je potřebí ponechat čisté původní studentské podobě. Jinak se do našich dušiček může vetřít náhle pocit prázdna. Bolševik, který díky právě naší sametovosti a slušnosti, nikoliv tedy však hlouposti, či slabosti dosud všude vládne, je logicky spokojen. Věřím, že už ne nadlouho.

Revoluce "sežrala vlastní děti" a vyplivla to, co nemohla strávit, zpět do státní správy.

Současné dění ve společnosti, umocněné a vyvolané paradoxně negativní aktivitou namířenou proti svobodě slova, synem předlistopadového aktivisty Dr. Bendy sen. se nyní vrací nazpět jako bumerang - zvýšené aktivity novinářské veřejnosti a téže zahraniční zvýšené mediální pozornosti. Díky televizním satelitům, je pak možno v dnešních dnech sledovat, např. na CNN kanálu, dosud neviděné a nevídané záběry zahraničních televizí, natočené v roce 89 v ulicích Prahy.

Naše veřejnoprávní televize, které platíme nemalé koncesionářské poplatky je dosud velmi opatrná a zřejmě se bojí vlivných soudruhů v Radě pro televizní a rozhlasové vysílání. Události zachycené na Národní třídě německou a francouzskou televizí, ukazují mnohem větší brutalitu SNB, než je nám dosud předkládána.

Zprvu jsem si myslel, že se jedná o záběry někde z Rumunska nebo Gruzie. Bohužel, stříkačky s roštem proti demonstrantům zn .Tatra 138, máme jen u nás. Nedávno proběhly akce u Policie ČR, spojené s vyznamenáváním řady zasloužilých esenbáků, nyní přísných a nesmlouvavých policajtů nové doby. Tam někde pod povrchem našeho duševního skin efektu, je skutečná a možná příčina dnešní poněkud nahořklé chuti událostí listopadu 89.

Je dobře si tyto události připomínat, náš boj o demokracii nikdy nekončí, svoji svobodu máme, ale se vším všudy, tedy i s odpovědností za svůj život. Řada lidí, kteří se tzv. vezou a ač jsou mladší nežli pisatel, mají již, a to celé rodiny, které znám, vyřízené plné invalidní důchody. Jelikož oni tento polistopadový režim nechtěli.

A my co jsme si sametovou revoluci tzv. vycinkali klíči na náměstích, nechť se staráme. Poslední kroky byť dvacet let po sametové revoluci, které činí nejvyšší státní zástupkyně přicházejí velmi pozdě, ale přece. Prověrky státních zástupců a jejich většinou za komunistického režimu získaných doktorských titulů, tak to by mohl bejt alespoň virtuálně, pokud k tomu vůbec dojde, dobrý začátek.

Začátek nové moderní doby v Lisabonské federální Evropě, kde snad už nebudeme muset vylívat mléko do polí… a bát se pomsty starých struktur dosud strašících na státních úřadech. Snad se slova písně Marty Kubišové o vládě věcí přece jen jednou naplní.

Antonín Hejna