Základní představu o pozemku město má, to další je na kokonínských občanech. Čtyřicet jich přišlo na setkání s vedením města, aby ladili detaily. „To místo si zaslouží naši péči. Léta ho nikdo neupravoval, protože se sem plánovala čistička, kterou tady nikdo nechtěl,“ poznamenal jeden z diskutujících. „Vlastně cokoli je lepší než čistička, proti které jsme léta bojovali,“ doplnil místní Josef Šikola.

Pozemek se nachází v sousedství výrobních hal firmy IMP, která se do revitalizace území také zapojí. Vlastně už zapojila - nejen místní si všimli, že před areálem se staví. „Vzniká tu nová vrátnice s příjezdem rozšířeným o pět metrů, který umožní stání tří kamionů ve směru vjezdu a bezpečný výjezd dalšího z našeho areálu. To dosud nebylo možné,“ popsal stavební ruch zástupce firmy IMP Pavel Vaculík.

Ještě nedávno se stávalo, že kamiony, které přijely po skončení provozu, musely parkovat i mimo areál firmy. Řidiči pak využívali zarostlý pozemek coby náhradní sociální zařízení. „Mnohdy tady kamiony couvaly a otáčely se, kolikrát to hrozilo nehodou,“popsal další z diskutujících. „Snažíme se příjezd kamionů načasovat, ale protože obchodujeme téměř s celou Evropou i s dalšími zeměmi světa, jezdí k nám vozy opravdu z daleka, a tak není možné naplánovat příjezd přesně na minuty,“ vysvětlil Pavel Vaculík.

Protože vedení firmy nepředpokládá, že by se měly snížit počty kamionů přivážející a odvážející materiál a výrobky, vítá snahy magistrátu i místních obyvatel, aby v místě plánované čističky vyrostlo parkoviště nejen pro osobní vozy, ale i kamiony. To by mělo vzniknout na části pozemku směrem k silnici a parkovat by tu mohlo maximálně pět kamionů, a to jen těch, jejichž cílem je IMP. Parkoviště má zároveň sloužit jako otočka autobusů MHD. Řidičům kamionů a autobusů by pak měly sloužit nové toalety.

OSLOVÍ PROJEKTANTY

Magistrát začne na konkrétním projektu úprav celého místa důsledně pracovat až nyní. „Ještě jsme neoslovili projektanty a nedali jim konkrétní zadání na plochu, jež se uvolnila po změně způsobu odkanalizování dolního Kokonína. Víme, co tady určitě musí být, ale potřebovali jsme se ještě dohodnout s místními,“ doplnil náměstek Pleticha.

Odkanalizování Kokonína bylo velkým tématem po mnoho let. Až na začátku letošního roku přišla Severočeská vodárenská společnost (SVS) s novým plánem. V Kokoníně vybuduje kanalizaci, která odvede splašky do čistírny odpadních vod do sousedního Rychnova. „Nová koncepce řeší problém splašků od zhruba tisícovky obyvatel Kokonína, které doposud končily v řece Mohelce,“ poznamenal generální ředitel SVS Bronislav Špičák. Stavět se má začít v roce 2019. SVS proinvestuje s pomocí jabloneckého magistrátu a dotace 120 milionů korun.