Pozitivní nálezy se objevily i mezi nejmenšími dětmi. Koronavirus byl prokázán u 11 žáků 5. ročníku Základní školy Školní v Železném Brodě. Přítomnost viru byla už v minulém týdnu indikována u jejich třídní učitelky.

Jeden pozitivní nález u dítěte uzavřel Mateřskou školu Pampeliška v jablonecké ulici Lovecká. „ Jelikož v objektu dochází ke křížení skupin, bude uzavřen celý objekt mateřské školy Lovecká,“ sdělila Jana Matěchová z kanceláře jabloneckého primátora. Žádná další opatření nad rámec celostátních magistrát nepřipravuje.

V okrese Jablonec eviduje krajská hygienická stanice celkem 25 pozitivních žáků, 50 žáků v karanténě, čtyři pedagogy v karanténě a pět pozitivních pedagogů. „To vše na šestnácti školách od mateřských po střední. Jde ale o informaci průběžnou či orientační, která se změní s první sadou dalších výsledků,“ doplnila mluvčí hygieny Zuzana Balašová.

Špitály mají spoustu práce

Plní se i nemocnice v Libereckém kraji. „Narůstá počet lidí na intenzivní péči ve všech nemocnicích, narůstá i počet lidí na standardních lůžkových odděleních,“ potvrdil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Nemocnice odkládají zbytné operace. Nemocnice Jablonec už před týdnem uzavřela lůžkovou ortopedii, v pondělí 12. října pak i lůžkové oddělení ORL. „Obě oddělení slouží pro hospitalizaci Covid pozitivních pacientů,“ doplnila mluvčí nemocnice Jana Válková. Jak upozornil Sobotka, akutní péče není ohrožena.

Větší nápor přitom zažívají neintenzivní oddělení, kde je podle primáře oddělení ARO Nemocnice Liberec Dušana Mormana výrazný nárůst pacientů z Jablonecka a Liberecka.

Na nemocniční personál dopadá únava. „I na mém pracovišti jsem řešil přepracovanost středně zdravotního personálu. Museli jsme jim zajistit odpočinkový servis. Není to jednoduché. Opravdu to není chřipečka,“ popsal Morman.

Po dobu dvou týdnů budou v obou budovách jabloneckého magistrátu platit úřední dny vždy v pondělí a středu od 8 do 11 a od 15 do 17 hodin. „Po tuto dobu se odbavují v rámci kapacitních možností úřadu všichni klienti, kteří přijdou. Vždy je však třeba dbát hygienických a epidemických opatření, to znamená dodržovat rozestupy, ochranu dýchacích cest a desinfekci,“ popsal tajemník magistrátu Marek Řeháček.

V úterý, čtvrtek a pátek se v rámci pracovní doby budou odbavovat klienti, kteří mají potvrzený termín na základě telefonické či elektronické objednávky.

S novými opatřeními se nemění pracovní doba zaměstnanců úřadu. Veřejnost nebude mít do objektů magistrátu mimo stanovenou úřední dobu nebo mimo objednaný termín přístup. „V praxi to znamená, že veřejnost bude do radnice vstupovat přes informační centrum v přízemí, v budově v Komenského 8 přes recepci. A to buď ve stanovených úředních hodinách, nebo na základě objednávky. Ve druhém případě pracovnice za přepážkou zkontrolují, zda je klient zapsaný v seznamu objednaných. Pokud ne, do úřadu nebude moci vstoupit,“ doplnil Řeháček.

Také uvnitř úřadu je omezený kontakt mezi pracovníky, ruší se porady, kromě setkávání stálé pracovní skupiny krizového štábu. Pozastavují se veškeré aktivity, jako je vítání nových občánků nebo setkání s občany.