Speciální turistická nabídka určená nejenom přespolním, ale i místním, soustředěná do jednoho dne nahradila předcházející „Aktivní dny“. A tento nápad se v Železném Brodě osvědčil.

Velkým lákadlem je především otevřená zvonice s průvodním slovem dlouholetého zvoníka, Vladimíra Hlubůčka. Ten také velmi rád vpustí v případě zájmu návštěvníky do kostela sv. Jakuba Většího. „Zatím se nestalo, aby neznal odpověď na jakoukoliv zvídavou otázku návštěvníků. Právě zvonici navštívilo nejvíce lidí,“ uvedla vedoucí IKS Iva Chaloupková. K dnešnímu dni na tři stovky návštěvníků. Některý čtvrtek jich bylo během hodiny úctyhodných šedesát.

Pro velký zájem nabídku prodloužili do konce září. Zdarma tedy můžete absolvovat nejenom komentovanou prohlídku zvonice a kostela sv. Jakuba Většího,

ale i památkové rezervace Trávníky, kde najdete i největší roubenou stavbu v Brodě, tzv. Běliště s národopisnou expozicí. Pro všechny je právě ve čtvrtek vstupné zdarma a děti navíc ještě obdrží hrací kartu k rodinné hře „Život na Bělišti“.

Pro sportovně založené nabízejí ještě zvýhodněné zapůjčení koloběžky. Je jedno, jestli s ní projedete památkovou rezervací Trávníky či se třeba vydáte na soutok Jizery a Kamenice do Podspálova. „Čtvrtek s koloběžkou“ probíhá ve spolupráci s půjčovnou Koloběžky Český ráj.

„Krásné zářijové počasí, které přeje turistice. Chceme se zaměřit na turisty vyššího věku, kteří právě podzim s oblibou využívají pro poznávací turistiku. Potěšilo by nás, kdyby zvýhodněné nabídky využily i místní a přespolní školy. Vždyť „Prázdninový čtvrtek“ je mimo jiné poutavým vyprávěním o historii, architektuře i sklářské tradice,“ míní Chaloupková.