Rozvoj automobilového průmyslu na Jablonecku zažil rozkvět v druhé polovině šedesátých let. Chyběli lidé do výroby. Tehdejší národní podnik Liaz, jehož hlavní závod stál v jablonecké části Rýnovice, měl dlouhodobé dobré zkušenosti se zaměstnáváním vězňů.

„Odsouzení z Věznice Liberec a Minkovice pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších devíti pobočkách,“ uvedla mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová, která s mapováním čtyřicetileté historie začala před půl rokem. Tehdy zájem o pracovní síly stoupal a bylo třeba vytvořit ubytovny pro zaměstnance z řad odsouzených. Ukázalo se vhodné postavit věznici přímo v sousedství.

Během čtyř desítek let se v čele vedení věznice významně zapsali dva ředitelé. Ladislav Groh v letech 1970 – 1989 a Bohuslav Baudyš v období 1990 – 2000. „Věznice se vždy chovala progresivně. Byli jsme například mezi prvními, kde začala fungovat léčba drogově závislých,“ poznamenala Králová. Téměř od počátku existence Věznice Rýnovice také pracuje Školské vzdělávací středisko.

Museli pracovat, ale chtěli i utéct
Ze vzpomínek pamětníků se Králové také podařilo zjistit několik zajímavostí. „V samém počátku, kdy stála pouze budova MINI se jeden z odsouzených pokusil o útěk. Vzal s sebou prostěradlo a přikrytý na sněhu počkal na tmu. Pak se pokusil překonat plot, ale za ním jej stejně chytili,“ popsala tehdejší události dnešní mluvčí.

V historii věznice se však jeden útěk ze střeženého prostoru přece jen podařil šestici vězňů. „Využili teplovodní kanál, který procházel pod střeženým pásmem a dostali se přes Liaz ven. Přišlo se na to až při sčítání vězňů,“ cituje vzpomínky pamětníků Králová. Skupinka se však ze svobody příliš dlouho netěšila. „Vykradli nějaké chaty a byli chyceni v nedalekém horském středisku,“ dokončila neslavný konec jediného zdařeného útěku ze střeženého vězení.

Za totalitního režimu ale museli vězni především pracovat. Podíleli se na zakázkách nejen v samotném Liazu. „Stavěli parovod, potraviny s restaurací na Šumavě. mateřské školy ve Mšeně, kopali kanalizaci v nemocnici nebo pomáhali se stavbou plaveckého bazénu,“ namátkou uvedla Králová.

Mimo Jablonec stavěli odsouzení z Věznice Rýnovice také silnice. I tam ale museli střežit. „Kolem budovaného úseku postavili plot a odsouzení pracovali pod dohledem dozorců,“ vysvětlila tehdejší praxi Králová.

Historie stavby Věznice Rýnovice
Na projektové dokumentaci začali pracovat ve Vojenském projektovém ústavu Praha už v roce 1965. Po geologickém průzkumu začala o dva roky později výstavba ubytovny tzv. „MINI“.

„Jednalo se o budovu pro zhruba padesátku odsouzených, kteří pracovali v Liazu a tvořili tak celou jednu pracovní směnu. Lékařská péče, strava, nákupy byly zajišťovány v prostoru národního podniku,“ popsala počátky Králová.

Během 70. let byly postupně vystavěny jednotlivé budovy. Velké stěhování administrativy proběhlo až začátkem osmdesátých let.
V průběhu existence ústavu do něho byli vždy zařazováni odsouzení muži ze II. nápravně výchovné skupiny. V roce 1989 sem přemístili asi 150 odsouzených III. NVS z Valdic. V Rýnovicích byl pro ně připraven experimentální výkon trestu bez celového způsobu ubytování. V roce 1990 experiment ukončili a odsouzení se vrátili zpět do Valdic.

V minulosti bylo v Rýnovicích zhruba 900 vězněných. Z vyprávění pamětníků však počet odsouzených překročil i magický počet 1000.

Se změnou doby změnili i věznici
Dnes jsou Rýnovice věznicí s ostrahou s kapacitou je 486 vězňů. „Přesto, že je dlouhodobě překračována, zdaleka nedosahuje počtu odsouzených z minulosti,“ poznamenala mluvčí. Pracuje zde několik specializovaných oddělení, zaměřených na drogově závislé, osoby s poruchou duševní a poruchou chování, prvotrestané i problémové odsouzené.

Z odsouzených pracuje kolem šedesáti až sedmdesáti procent, což ovlivňuje nízká zaměstnanosti v regionu. Přesto je to poměrně vysoké číslo v porovnání i některými jinými věznicemi. „Stále nabízíme práci odsouzených místním podnikatelům. Často úspěšně,“ uvedla Králová.

Zájem o zadávání zakázek ovlivňuje i fakt, že ve věznici funguje od samého jejího počátku vzdělávací středisko. „Odsouzení, kteří zde získají výuční list v oboru obráběč kovů, se dobře uplatňují na trhu práce,“ dodala mluvčí.