Od 9 hodin připravili cvičenci v sokolovně program pro širokou veřejnost. Bude se jednat samozřejmě o sport. Dopolední část nese název Cvičí celá rodina.

Pohybové aktivity zde najdou jak děti, tak rovněž dospělí. Kromě cvičení na velkých míčích nabízejí sokolové účast ve dvou turnajích, ve stolním tenise a ve florbalu, kdy dvojici tvoří tatínek a dítě. Pořadatelé zajistí pro návštěvníky pitný režim i občerstvení.

Odpoledne od 15 hodin proběhne Sokolské setkání, na kterém cvičenci v rámci Jizerské a Ještědské župy předvedou ukázky pódiových a sletových skladeb. Po cvičení si sokolové posedí a zazpívají typické písně.

„Sokolský den se koná u příležitosti 115. výročí založení Sokola v Jablonci,“ uvedla Marta Skalická, starostka TJ Sokol Jablonec.

K ustavující schůzi došlo po osobním pronásledování prvních účastníků, kdy například „Gablonzer Zeitung“ psal o neslýchané české provokaci v září 1894.

Poměry se výrazně zlepšily po vytvoření samostatné Československé republiky, po Mnichovu však v roce 1938 byli členové Sokola rozehnáni. Konec války a návrat českých občanů s sebou přinesl novou naději, pořádala se veřejná vystoupení, společenské večery, bohatá činnost vyvrcholila XI. Sletem v Praze roku 1948.

V prosinci téhož roku došlo však opět k omezení Sokola a na znovuobnovení své činnosti museli sokolové tentokrát čekat přes čtyřicet let.

Příznivci Sokola mohou přispět do pokladničky ve vstupní hale v rámci sbírky na opravu budovy