Při zásahu asistovali zdravotníci Českého červeného kříže, městská policie. Armáda ČR provedla zadýmení prostoru.
V šestnáct hodin způsobil výbuch plynových pecí rozsáhlý požár v továrně na cihly. Dýmová clona zahalila objekty a rozeřvaly se sirény. Za chvíli již byly slyšet hasičské houkačky a začal velký zásah.
Devět jednotek dobrovolných a dvě profesionálních hasičů procvičily dálkovou dopravu vody. „Propojíme hadice a budeme čerpat vodu z potoka. Přibližně osm set metrů od zásahu,“ vysvětloval Jiří Dycka, náčelník týlu.
Hasiči také řešili problém, jak dostat hadice přes koleje. Nakonec hadice podvlékli pod kolejnicemi. Plné cisterny dorazily na místo první, aby zasáhly bezprostředně po výbuchu. Hasiči začali vyvádět ven první zraněné. „Ošetřujeme řezné rány, odřeniny i šok,“ řekla zdravotnice Kateřina Kováčová.
Z plošiny visuté nad střechu skrápěli halu vodou. Další jednotky s kyslíkovými přístroji zasahovaly v druhém objektu. Po spotřebování kyslíku se vraceli na stanoviště, kde je ihned střídali další. Koordinace jednotek probíhala v klidu a podle plánovaného, pod kůži zadřeného, harmonogramu.
Městská policie usměrňovala provoz na hlavní silnici na Liberec, který zastavovala jen na nezbytně dlouhou dobu pro přijíždějící hasičské vozy. Zaměstnaný vedoucí zásahu Martin Marek musel být na všech místech najednou. „Mám opravdu málo času, dá to práci, všechny složky zkoordinovat,“ dodal po vyčerpávajícím informačním výkladu a znovu se rozhovořil do vysílačky. Sbor dobrovolných hasičů dokázal, že je naprosto nepostradatelný.