Pět set metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky U Kapličky po křižovatku Palackého – Mozartova – U Kostela bude sloužit jako pilotní projekt pro realizaci vyhrazených pruhů pro cyklisty na okrajích ulice Palackého.

Nejen milovníci cyklistiky, ale především ti, kteří jízdní kolo využívají jako dopravní prostředek, získají tak pohodlnější a bezpečnější cestování.

„Ulice Palackého byla vybrána jako zkušební pro svou nekonfliktnost. Komunikace je dost široká, měří devět a půl metru, neparkují zde žádná vozidla a provoz cyklistů je poměrně hustý,“ podotkla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová s tím, že nyní cyklisté jezdí na chodnících a často přejíždějí sem a tam, čímž ohrožují dopravní provoz.

Osmdesát procent délky vyhrazených pruhů pro cyklisty lze vyznačit pomocí vodorovného značení a piktogramu jízdního kola v červeném obdélníku. V atypických úsecích, jako podél zálivů zastávek pro autobusy a v bezprostředním sousedství křižovatek, jsou vyhrazené pruhy pro cyklisty řešeny celoplošným podbarvením červenou barvou.

Zvláštní pozornost si vyžádá řešení na severním konci úseku. Po předběžném jednání s dopravní policií je navržen na přechodu pro chodce před křižovatkou s ulicí U Kostela střední ostrůvek ze citybloků.

„Důvodem této úpravy je, že se konečná podoba křižovatky může měnit v souvislosti s uvažovanou humanizací Palackého ulice. Pro celkovou pohodu vedení vyhrazených pruhů pro cyklisty je třeba o devadesát stupňů obrátit sedmnáct uličních vpustí dešťové kanalizace u obrub a vyspravit drobné výtluky v živičném povrchu vozovky,“ vysvětlila Fričová.

Radnice potřebuje podporu kraje

Jablonecká radnice cyklopruhy bude realizovat pouze za podpory Libereckého kraje. Ten vyhlásil výzvu na předložení žádostí v rámci programu Podpory rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje v celkovém objemu pět milionů korun. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše sedmdesáti procent.

Zda Jablonec bude úspěšný, dozví se do konce prosince. „V případě, že dotaci neobdržíme, cyklopruhy nebudou,“ upozornil místostarosta Otakar Kypta.

V opačném případě se cyklopruhy za 872 000 korun v Jablonci objeví v dubnu 2010. „Jde o pilotní projekt. Pokud shledáme, že je úspěšný, bude možné pokračovat dál ulicí Palackého k centru nebo k Ostrému rohu,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Pleticha.