Těm se nelíbí, že část plánované cyklostezky z Turnova do Svijan má vést přes náves v Přepeřích a dále po silnici druhé třídy.

„Podle našeho názoru by se měla hledat jiná trasa, ta křižovatka je nebezpečná, stejně jaké vést dál stezku po stávající silnici č. 610. Měli bychom přijmout usnesení, že cesta pro cyklisty je tu nepřijatelná," uvedl zastupitel Vítězslav Sekanina.

„Navrhujeme vést cyklostezku za mostem v Přepeřích přes Závodí a pak podél Jizery," dodal Zbyněk Báča. Oba zastupitelé se přitom opírají o postoj obvodního oddělení Policie ČR, podle kterého je křižovatka v Přepeřích místem častých dopravních nehod a to v míře vyšší než je obvyklé. Podle vedoucího turnovské policie Milana Drahoňovského je křižovatka velmi komplikovaná a nepřehledná. Přesto zastupitelé v Turnově návrh svých kolegů neschválili. „Nemůžeme Přepeřím nařizovat, co mají dělat. Lepší je se s nimi normálně domluvit, než jim zasílat naše usnesení. Tím by se akorát mohli naštvat a z celého projektu vycouvat, což by byla škoda," uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Ani on s trasováním budoucí cyklostezky přes křižovatku nesouhlasí. „Ale beru to jako prvotní návrh, tohle není žádná konečná varianta," dodal Hocke s tím, že teprve teď se bude zpracovávat projektová dokumentace.