Předmětem soutěže je architektonicko-krajinářská proměna Tyršových sadů. Řešené území je rozdělené na projektovou a ideovou část. Tu projektovou tvoří vlastní území Tyršových sadů. Ideovou navazující území parku Nová Pasířská, ulice a prostranství lemující Tyršovy sady. Dále také prostor možné bezmotorové propojky parku s centrem města.

„V širších souvislostech uvažujeme o Tyršových sadech jako o jednom z důležitých parkových prostorů navázaných na řeku Nisu, kterou chápeme jako přírodní osu města. Proto počítáme i se souvislou cyklotrasou, jejíž vedení však musí v historickém parku maximálně respektovat stávající vzrostlé stromy,“ řekl jablonecký náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Zákoutí Tyršových sadů v Jablonci nad Nisou.
Proměna Tyršových sadů. Jablonec chce upravit park, kde se scházejí bezdomovci

Cílem soutěže je citlivě aktualizovat romantický park z 19. století v kontextu současného Jablonce. Město chce, aby vítěz respektoval historický odkaz i původní vegetaci. Dále si představuje maximální využití synergie mezi parkem, řekou Nisou, okolními významnými budovami (lázněmi a sokolovnou) a navazujícím parkem Nová Pasířská.

„V zadání klademe důraz na zapojení řeky do parku, hospodaření se srážkovou vodou a dáváme prostor pro prověření návratu vodního prvku. Dalšími navrhovanými prvky by měl být malý objekt s toaletami a zázemím pro kulturní či vzdělávací společenské akce,“ doplnil zadání Chuchlík.

V odborné části poroty zasednou krajináři Štěpán Špoula, Marie Gelová, architekt Jiří Žid a sochařka Monika Immrová. Termín odevzdání návrhů je do 31. října 2023. Základní informace k soutěži jsou k dispozici na stránkách České komory architektů.