„Díky digitalizaci se veřejnost bude moci lépe seznámit se základním dokumentem města a jeho historií,“ dodala starostka Semil Lena Mlejnková. Digitalizace trvala několik měsíců. Nejstarší zveřejněnou kronikou se stala ručně psaná kronika z roku 1945, čítající 233 stran, sepsaná kronikářem Rudolfem Hlavou. Autorkou poslední zveřejněné kroniky z roku 2014 se stala současná kronikářka Marie Navrátilová. Během léta budou na web umístěny poslední zpracované kroniky.