Další ročník asi nejkratšího veletrhu v Jablonci, Amos 2016, zahájil v pátek dopoledne náměstek primátora pro oblast humanitní Pavel Svoboda. Kulturní části slavnostního otevření se ujala desetiletá talentovaná kytaristka a zpěvačka Daniela Ulrichová s autorskými písněmi.

Amos je už tradiční burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit. „Zájem je o tuto výstavu velký nejen ze strany budoucích středoškoláků či učňů, ale i starší generace," konstatovala jednatelka pořádajícího Eurocentra Jablonec Marta Procházková.

„Je to velmi dobrá databáze možností, kde hledat ten správný typ vzdělání pro pozdější uplatnění zvláště pro ty rodiče s dětmi, které nejsou vyhraněné a neví, pro jaký další směr se mají rozhodnout. Zdejší nabídka jim může pomoci," souhlasí Svoboda.

Studijní programy tu nabídly školy z Jablonecka či Libereckého kraje, ale například i třeboňská Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína.

Doprovodný program pak prezentoval činnost hudebního studia Kokos, z něhož je i Daniela Ulrichová, i přítomných vystavovatelů. K oslavám 700. výročí narození Karla IV. se připojila výstava Život Otce vlasti z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A Komenského v Praze.