arianta promenádní nebo jednochodníková? Nebo i něco navíc? Lidé ze Železného Brodu, sídliště Jiráskovo nábřeží zvláště mají možnost hlasovat v anketě na webu města, jak bude sídliště vypadat. „Podle výsledků této ankety budou zahájeny projekční práce, které rozpracují požadavek do podrobného projektu, se kterým se bude město následně ucházet o příspěvek na realizaci," přiblížil František Lufinka, starosta Železného Brodu.

Další etapa celkové regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží zahrnuje vybudování chodníků, úpravy parkovacích ploch podél komunikace a úpravy kontejnerových stání. Jeden z chodníků by mohl vytvořit promenádu, druhý pak bezpečnou spojnici od Poštovní ulice k domu čp. 712.

Snahou radnice bude v maximální možné míře dotáhnout záměr do konce v podobě, která vzejde z ankety. Součástí úprav bude i oprava povrchu stávajícího chodníku od mostu ke křižovatce s Poštovní ulicí, asfalt bude nahrazen zámkovou dlažbou.

Hlasovat lze na webu města zeleznybrod.cz.