A zřejmě ještě po nějaký čas zůstane. „Odhad nákladů na přestavbu na polyfunkční objekt činí sto milionů korun. Bez dotačního titulu se ale do přestavby pouštět nemůžeme,“ popsal železnobrodským zastupitelům Vlastimil Vašků, jednatel společnosti Hybler Invest.

Záměrem společnosti jeve druhé etapě revitalizace areálu přebudovat skárnu (dílnu, ve které stály skací stroje, na kterých se upravovala příze spojováním a zakrucováním dvou či více nití dohromady) na polyfunkční objekt, kde by neměly chybět malé obchůdky a služby nebo kanceláře. „Zároveň ale chceme zachovat ráz stavby, zachovat a restaurovat fasádu a střechu,“ popsal Vašků.

Vznik textilky

Textilka v Železném Brodě vznikla mezi lety 1856 až 1865 díky továrníkovi Johannu Liebigovi, který zanechal stopy po celém Liberecku.
Povolení stavby jezu, náhonu a původní elektrárny bylo vydáno již v roce 1861 mu bylo vydáno při stavbě přádelny, která je dnes již mimo provoz.
Komunisté pak elektrárnu i náhon zrušili, textilka fungovala ale dál.

Jak šla revitalizace

Areál továrny přitom společnost začala revitalizovat již v roce 2008, kdy proběhla demolice vstupních objektů, tedy vrátnice a obchůdků směrem do ulice. Namístě poté vznikla parkovací místa a vyrostl obchodní dům. Demolice stihla i objekt původní vodní elektrárny.
V roce 2010 také doběhly složité práce na revitalizaci náhonu a výstavbě vodní elektrárny v části ve Dvírkách, která se stala Stavbou roku České republiky.

Z bývalého meziskladu vznikla Galerie Libenský-Brychtová, vystavující díla světoznámé dvojice sklářských výtvarníků Stanislava Libenského a jeho ženy Jaroslavy Brychtové.
„Vnitřkem vedly koleje, na vagonech vozili materiál pro výrobu. Vše zdevastované. Ale krásné světlo. Tak jsme budovu koupili a začali investovat. Musela se udělat střecha, zrestaurovali jsme jedny vrata, vznikla nová fasáda,“ popsala pro Deník Brychtová, která žije v Železném Brodě.

Další kroky

Třetí etapa revitalizace areálu počítá s rekonstrukcí dosud výrobního objektu. Výroba a sklady by měly být zachovány, vzniknout by mělo kryté parkování. „Mohl by se tak vyřešit i nedostatek vhodných parkovacích míst ve městě,“ vysvětlil Michael Závěrka, jednatel společnosti Hybler Group.

Objekt má nabídnout i široké spektrum sportovního vyžití, například tenis nebo squash.

Společnost věří, že vhodné dotační tituly sežene i v současné složité světové finanční situace a že celý areál znovu ožije. „Asi všem Broďákům, ale i projíždějícím se líbí elektrárna a upravený náhon nebo barevná fasáda galerie. Mnohé se změnilo k lepšímu. Jsme připraveni společnost v dalším úsilí podpořit,“ sdělil André Jakubička, starosta Železného Brodu.