V těchto dnech, celkem po dvou letech, skončily práce na projektu Integrovaného plánu rozvoje města Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu. Tento projekt byl jedním z několika dalších, které na Žižkově Vrchu probíhaly a ještě pořád probíhají. Náklady na budování činily 21 milionů korun a většina peněz šla z dotace Evropské unie.

„Poskytnutá dotace z EU činí 85 procent ze způsobilých výdajů, tedy přibližně 16 milionů korun," sdělila vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

Vlastní stavba zde začala loni v dubnu. „Během dvou etap se opravovaly komunikace a chodníky, cesty pro pěší, vznikala a rozšiřovala se parkovací a kontejnerová stání. Sídliště má nová dětská a víceúčelová hřiště, osvětlení i odvodnění. Některé cesty se propojily, opravila se schodiště včetně zábradlí. Doplnily se lavičky a odpadkové koše. Stavbě muselo ustoupit určité procento zeleně, zbylou ošetřili, vykácenou nahradili novou a navíc byly dosázené téměř tři stovky nových keřů a záhony s trvalkami," informoval o novinkách v této lokalitě náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Do realizovaného projektu patřila i rekonstrukce otočky MHD. Zde došlo k obnově plochy zastávky a revitalizaci okolní zeleně. „Oprava otočky MHD spočívala v předláždění nevyhovující komunikace, v předláždění ploch pro pěší a výškové úpravě obrub dle platných norem," sdělil na setkání s občany Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby.

Hlavní téma na setkání s občany

Opravy v této části Jablonce byly i hlavním tématem při setkání s občany. Lidem vadili některé věci, které se během výstavby udály. Ačkoliv projekt počet parkovacích stání proti původnímu počtu rozšířil, stěžovali si někteří lidé ze Žižkova Vrchu, že míst k parkování paradoxně ubylo. „Je to tím, že dříve byli lidé zvyklí parkovat v zeleni. Tím, že se nyní vše narovnalo, v zeleni se už parkovat nedá, tak zdánlivě míst ubylo," vysvětlil Pleticha. Co se týče tohoto problému, nejde pouze o tuto lokalitu. Na nedostatek míst si stěžují i ve Mšeně.

„Parkovaní je velký problém na všech sídlištích. Využíváme všechny možnosti, kde zřídit parkovací místa, naopak někteří lidé jsou proti, když parkovací místa zabírají zeleň," řekl při setkání v březnu primátor Petr Beitl. Dodal navíc, že žádný projekt nebyl tak hodně konzultován s občany jako Integrovaný plán rozvoje města.

V těchto dnech probíhá závěrečné vyúčtování celého projektu a kontrola poskytovatele dotace. Obdobné projekty, Obytný soubor Nová Pasířská a Rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání zahrnujících například vnitroblok ulic Liberecká, Lípová a Budovatelů, ulici Na Výšině a další, pokračují až do září.