„Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti je možné stanovit v rozmezí dva, tři, čtyři nebo pět. Zastupitelstvo města po projednání a s přihlédnutím k hospodářské krizi rozhodlo nenavyšovat místní koeficient a ponechat ho na hodnotě dva z letošního roku,“ poznamenal starosta Desné Marek Pieter.

Podle něj ale vlastníci nemovitostí stejně musejí počítat s navýšením plateb, protože v souvislosti s hospodářskou krizí schválili poslanci zákon, který s účinností od 1. ledna 2010 navýšil základní sazby daně z nemovitosti.

Obce mohou stanovit koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti podle své úvahy. Pro všechny nemovitosti, které jsou předmětem zdanění, stanoví jeden koeficient, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníků.