Připomenu proto několik dobrých rad použitelných k tomu, aby brigádníci z vydělaných peněz zaplatili daň co nejnižší nebo nejlépe vůbec žádnou.
Studentům bych doporučoval, aby u svého prázdninového zaměstnavatele podepsali tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a současně předložili potvrzení o studiu. Zaměstnavatel pak brigádníkovi může při výpočtu daňových záloh z vyplácených odměn průběžně uplatňovat měsíční slevy na dani, které nejsou zanedbatelné.

Předložte vždy potvrzení o studiu

Při podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a předložení potvrzení o studiu se studentovi záloha na daň měsíčně sníží o částky odpovídající jedné dvanáctině ze 7 200 korun a jedné dvanáctině z 2 400 korun, což představuje 800 Kč (600 Kč + 200 Kč).
Pokud je například na základě uzavřené dohody o provedení práce, z níž se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, stanovena měsíční odměna 10 000 Kč, činí záloha na daň po zohlednění slev 400 Kč (1200 – 800) a studentův čistý příjem tak dosáhne 9 600 Kč.
Při měsíční odměně 6 000 Kč by záloha na daň byla nulová a studentův příjem by daň nezkrátila ani o haléř.

I student může podat přiznání

Při vzniku případného daňového přeplatku v důsledku neuplatnění nároku na celoroční daňovou slevu 7 200 Kč + 2 400 Kč, může student při výše uvedeném postupu dosáhnout jeho vrácení buďto podáním daňového přiznání k 31. březnu následujícího roku nebo žádostí o provedení ročního zúčtování za uplynulý rok u svého prázdninového zaměstnavatele, kterou je však třeba uplatnit nejpozději do 15. února.