„Děkuji vám za to, že dáváte to nejcennější. Bez vás by doktoři těžko mohli zachraňovat životy lidí. Naše zem se kromě jiných věcí může chlubit i množstvím dárců krve,“ řekla dárcům v proslovu ředitelka Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Semily Zdeňka Javůrková.
„Vaše krev se uplatňuje v nemocnicích v Semilech, Jilemnici i ve Vrchlabí. Bude trvat dlouho, než bude člověk schopen vyrobit krev uměle. Bez vás se lékaři neobejdou,“ děkoval primář transfuzního oddělení vojenské nemocnice v Praze Miloš Bohoněk.
Promluvil i starosta Jilemnice Vladimír Richter. Po proslovu přišla hudba a módní přehlídka Jilemnického spolku paní a dívek, který předvedl prádlo našich babiček.
Po přehlídce začalo předávání plaket přítomným dárcům. Primářka transfuzního oddělení jilemnické nemocnice Jindra Škarková předávala ocenění se Zdeňkou Javůrkovou. Ocenily celkem 25 dárců stříbrnou a 27 dárců zlatou plaketou doktora Janského. Na udílení přišlo 25 dárců.
Nejvyšším oceněním Červeného kříže je zlatý kříž za 80 odběrů. Ten obdrží dva lidé z Pojizeří příští rok v červnu.
„Lidé, kteří pomáhají záchraně života darem nad zlato, si uznání zaslouží. Je škoda, že v jilemnické nemocnici zrušili transfuzní stanici, přišli tak o dárce,“ vysvětlila Zdeňka Javůrková.
Pro samotné dárce se nic nemění. Krev jim zde odeberou stejně, ale už zde nemůže být zpracována a rovnou podána pacientům. Miloš Bohoněk ale vyjádřil naději: „Nároky kladené na zpracování krve se zvyšují a v malých měřítkách jsou nezvládnutelné. Nové věci se musí usadit, a to není otázkou měsíce, ale delšího vývoje.“