V závěru minulého roku totiž prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi s účinností od 1. ledna 2009, která mimo jiné změnila způsob výplaty příspěvku na živobytí a okamžité pomoci.

„Z tohoto důvodu oddělení sociálních dávek nezačalo plošně poskytovat část příspěvku na živobytí formou poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,“ vysvětlila Jana Fričová, tisková mluvčí jablonecké radnice.

Samo oddělení se však této možnosti do budoucna úplně vzdát nechce. Poukázky začnou potřební dostávat zřejmě od března. „K takovým výplatám formou poukázek chceme přistupovat v individuálních případech, a to s přihlédnutím k situaci osoby v hmotné nouzi a ke schopnostem hospodařit s poskytnutou dávkou tak, aby nedocházelo k jejímu zneužívání,“ doplnila vedoucí oddělení Alena Beršíková.

Ještě v prosinci chtělo oddělení vyplácet formou poukázek nejméně třicet pět procent přiznané částky a připravovalo se na nový způsob.
„Měsíční výše výplat touto formou byla odhadována přibližně na dvě stě tisíc korun,“ upřesnila v prosinci Jana Fričová.

O celý rok dříve, než jak plánuje jablonecká radnice, spustili projekt poukázek v Železném Brodě, kde se tak poukázky vydávaly jako první na Jablonecku.

Projekt byl v Brodě spuštěn od začátku března loňského roku. Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé dostávají v poukázkách 65 procent příspěvku na živobytí.

Ruku v ruce se zaváděním poukázek šly v mnoha městech republiky i obavy úředníků s problémovými občany. V Železném Brodě však problémy nezaznamenali, protože potřebné s projektem dopředu detailně seznámili.

„Byli na novou variantu připravováni již od ledna, proto jsme se nesetkali s výhradami. Poukázky jsou určeny výhradně k nákupu potravin, základních hygienických potřeb, oděvů a obuvi,“ upřesnila v době zavádění poukázek Eva Horáková, vedoucí sociálního odboru MěÚ Železný Brod. Poukázka neslouží k nákupu alkoholu a tabáku, musí být čerpána v plné výši a nemůže na ni být vrácena hotovost.

Dalším problémem při vyplácení poukázek je jejich možnost zneužití. „Samozřejmě, jsou obavy, že by někteří poukázky pod cenou prodávali. Ale to je na nich samotných, zda se chtějí nechat o část prostředků připravit. Záleží i na obchodnících,“ konstatoval Václav Horáček, starosta Železného Brodu.
„Myslím si, že systém je nastaven tak, že nějaké větší zneužívání nehrozí. Pokud by chtěl takový člověk poukázku využít jiným způsobem, narazil by,“ míní Petr Vobořil, místostarosta Jablonce.

Jablonec chce nadále pokračovat v rozvíjení podpory rodin s malými dětmi a seniorů, proto již nyní připravuje další sociální projekty, kterými by mohlo město navázat na titul Obec přátelská k rodině, jež město získalo v loňském roce.