Rozhodnutí se zatím týká některých menších pozemků na Jablonecku. Verdikt není pravomocný, o navrácení majetku od státu i obcí usiluje rod už více než 20 let.

Karel des Four Walderode přišel jako občan německé národnosti o rodový majetek v roce 1946 na základě Benešových dekretů. V roce 1947 Walderodemu úřady československé státní občanství vrátily. Zabraný majetek už ale nestihl získat nazpět, po komunistickém puči v únoru 1948 totiž emigroval a o občanství znovu přišel. V roce 1992 ministerstvo vnitra Walderodemu československé občanství opět vrátilo a šlechtic zažádal o vydání bývalého majetku svého rodu.

Vzápětí se však objevila svědectví, že během války spolupracoval s nacisty. Podle soudce Jaroslava Kneře se ale nic takového neprokázalo. „Z provedených důkazů nelze dovodit, že by se za války jakkoliv provinil vůči československému státu. Tím byla základní restituční podmínka splněna," uvedl jablonecký soudce. Podstatné pro něj bylo šetření československých úřadů krátce po válce. „Nelze se domnívat, že by jakkoliv stranily osobám německé národnosti, spíše jejich chování v době okupace posuzovaly velmi kriticky. Přesto v osobě Walderodeho byl závěr příznivý," řekl.

Rozhodnutí soudu Johanna Kammerlanderová vítá. „Po 23 letech se dospělo ke stejnému závěru jako na začátku," řekla. Verdikt nepovažuje za konečný, obává se toho, že spor potrvá ještě tři až pět let. „Úspěch to je, ale je to ještě na dlouho," dodala.

Walderode po válce přišel o panství na Semilsku, Jablonecku a Liberecku. Jeho dědička se domáhá vrácení majetku zhruba za tři miliardy korun, mimo jiné i zámku Hrubý Rohozec u Turnova. Pravomocně zatím dostala kus lesa u Žďárku na Liberecku.

U jabloneckého soudu se dědička soudí o desítky lesních a zemědělských parcel o rozloze 120 hektarů, hlavní část je v katastru Jenišovic. Soud ale dnes rozhodl pouze o pozemcích, u nichž není nutné výměru přezkoumat znalcem. To je jen malá část v tomto sporu. „Bude nutné určit, které pozemky v současné evidenci katastru nemovitostí odpovídají tomu, co je předmětem restitučního nároku, to si vyžádá nákladné přezkoumání," uvedl Kneř.

Posudky soud zřejmě bude vyžadovat jen v případě, pokud včera vydané částečné rozhodnutí bude pravomocné. Dědičce v něm soud navrátil jeden pozemek v Koberovech Besedicích, jeden v Malé Skále Vranově a tři v Železném Brodě. Za dalších pět pozemků v Líšném, které jsou v soukromém vlastnictví, by měla dostat od státu náhradu.

Zároveň soudce zamítl nárok dědičky na některé pozemky v Líšném, Malé Skále a Koberovech, které Walderode prodal už v roce 1934.