Dlouholetý jablonecký notář Jiří Škorpík se s podobným případem ještě nesetkal. Na svou obec myslel ve své závěti Rudolf Muzyka. Obec Plavy tak přišla k dvojdomku i s přilehlými parcelami.

„Rozhodli jsme se dědictví neodmítnout, uvidíme, co s dvojdomkem dále uděláme,“ uvedla starostka obce Věra Mužíčková.

Podobný případ je ale spíše kuriozitou. „Jen minimálně lidé myslí při sepisování závěti na někoho jiného než na rodinu. Většinou jen starší ženy, pokud nemají rodinu, mají představu, aby se třeba z domku vybudoval útulek,“ vysvětlil Škorpík.

Pokud je ale dědictví zadlužené, případní dědici nemusí dědictví přijmout. A hodit starosti na stát.

Dědictví se lze zříci

Pokud zesnulý nezanechá závěť, dohledávají se příbuzní, kterým se dědictví nabídne. Pokud odmítnou dědictví, či není koho najít, stává se z dědictví takzvaná odúmrť. Ta pak propadá státu. „Většinou je ale odúmrť zadlužená. Možní dědici prostě odmítnou dědictví převzít,“ doplnil Škorpík. Hovoří až o devadesáti devíti procentách odúmrtí.

O majetek se pak stará Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad poté majetek prodává, aby uspokojil věřitele. Pokud ale hodnota majetku nepokryje veškeré dluhy, věřitelé zapláčou nad výdělkem. Stát totiž za další dluhy neodpovídá.

Města získávají nemovitosti

Od ÚZSVM získalo třeba město Jablonec bývalou faru v ulici Kostelní, která v minulosti patřila manželům Scheybalovým. Stát převedl pod město faru za podmínek zpřístupnit památník veřejnosti. Město zde chce vybudovat muzeum věnované památce posledních majitelů a také turistické a kulturní centrum. Památkově chráněný objekt ale potřebuje rekonstrukci za přibližně dvacet šest miliónů korun.

Město proto žádá o dotace. „Jasno budeme mít desátého září. V tu dobu budeme vědět, zda jsme dotace na opravy získali,“ uvedla Jana Fričová, mluvčí jablonecké radnice.

Josef Václav Scheybal byl historikem, národopiscem a ilustrátorem, který shromáždil obrovské množství starých tisků a předmětů sbírkového charakteru nebo jedenáct soch z devatenáctého století. Sbírku získalo Muzeum Českého ráje v Turnově.