Předpoklad omezení provozu je do 1 měsíce. Po skončení prací v Křížové ulici se práce přesunou do Jirchářské ulice, kde rovněž dojde k opravě povrchů. V této ulici bude vyměněno veřejné osvětlení a dojde ke kompletní výměně povrchů. Práce začnou u Malého náměstí a budou postupovat ke křižovatce se Železnou ulicí. Ulice bude průběžně uzavírána, v návaznosti na postup stavebních prací.