Do České republiky se po letech vrátil rakouský podnikatel a potomek zakladatele firmy D. Swarovski & Co. Manfred Swarovski. Poprvé sem přijel v roce 1967, aby viděl, odkud pochází jeho pradědeček Daniel Swarovski. Ten v roce 1895 odešel do Tyrolska, tehdy v rámci jedné země, rakouské říše.

Poznal jste svého pradědečka?
Pradědečka jsem znal velmi dobře. Dožil se 96 let, tedy zemřel v roce 1965. To mně bylo 25 let.

Proč jste se rozhodl podnikat mimo rodinné impérium?
V roce 1965 jsem po studiu nastoupil do firmy, kde jsem pracoval v oblasti využití reflexních skleněných perel. Dvacet let před mým nastoupením dělali stejný obrat. Chtěl jsem to změnit. Přišel jsem na myšlenku, že bychom mohli využívat mikroštěpiny, aby to zvýšilo reflekční účinek v potěrech. Tak vlastně vznikla skupina SWARCO.

Věnujete se řadě podnikatelských aktivit. Která z nich vám je nejbližší?
Oblast dopravní technologie, dálnice, městská doprava, systémy mýtného, označení silnic a parkování.

Dotkla se vás současná světová finanční krize?
Osobně firmy SWARCO ne. Nemáme negativní vývoj, spíše naopak. Problémy máme pouze s výrobou křišťálů, kde máme minusový obrat.

Manfred Swarovski

Jste také honorárním konzulem v Mexiku?
Můj otec byl honorárním konzulem a byl přítelem bývalého mexického prezidenta. Staral se o německé turisty a v já v jeho práci pokračuji. Můj syn Alexander by chtěl být případně honorárním konzulem pro Čechy v Tyrolsku a já bych to velice podpořil.

Uvažujete o spolupráci například s Technickou univerzitou v Liberci v oblasti informační technologie?
To je pro nás do budoucna velmi zajímavé téma. Spolupracujeme například s univerzitou v Turíně.

Jak zvládáte tolik aktivit, kde berete energii a jak relaxujete?
Měl bych daleko více odpočívat. Koncentruji se jen na to podstatné a dělám jen to, co považuji za důležité.