„Když se seznámí s prostředím, budou lépe snášet pobyt zde. To je také hlavní důvod uspořádání Dne otevřených dveří,“ řekla mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová.
Ve skupině bude nanejvýšdeset až dvanáct lidí. „V menším počtu se lidé snáz zeptají lékaře na to, co je zajímá,“ doplnila Petra Krajinová. Lidé okruhy však nebudou moci procházet sami. Jsou připraveny průvodkyně ze Střední zdravotnické školy z Liberce. Kolektiv nemocnice myslel i na skupiny nad deset osob. Ty se mohou objednat nejdéle do 5. září a prohlídka jim bude zajištěna.
Den otevřených dveří v nemocnici nastane již podruhé. Časový interval dvou let je podle Krajinové dostačující i z organizační stránky. V rámci Dne otevřených dveří čeká totiž návštěvníky také doprovodný program.
Ve vestibulu nemocnice bude připravena výstava fotografií z nemocnice, Český červený kříž předvede, jak poskytnout první pomoc, v kapli budou moci lidé zhlédnout dokument o nemocnici, výstavu obrazů Anny Hybnerové a budou předány medaile stříbrným dárcům krve. V poslední řadě pak vystoupí v kapli pěvecký sbor Iuventus, gaude.
„Určitě Den otevřených dveří navštívím. Člověk nikdy neví, kdy se do nemocnice dostane, a je dobré vědět, co jej čeká,“ řekla Klára Hlavatá z Jablonce.