My z Deníku jsme vyrazili alespoň trochu je podpořit: vyplaveným lidem v Bílém Kostele jsme z redakce přinesli elektrocentrály na výrobu proudu, vysoušeče domů, kelímky na pití a čerstvé noviny.

„Nikdo z novin ani televize tu nebyl, až vy,“ říká mladík, který veze plné kolečko odpadu do kontejneru. Jeho dům teď stojí na jakémsi ostrově. „Řeka nám vzala lávku, dali jsme přes ní dvě klády a po nich teď jezdíme,“ pokračuje.

Opodál skupinka lidí odhrnuje bahno z desítky metrů dlouhé cesty. „Hlavně potřebujeme nářadí, lopaty, košťata, všechno uplavalo,“ říká Božena Formánková, která koordinuje práce za manžela starostu. Po dvou probdělých nocích ho poslala vyspat.

„Složte to támhle,“ posílá nás do krizového centra v místní škole. „Bude se to hodit. Domy jsou mokré a většina z nich ještě pořád bez elektrického proudu.“

Lidé jsou tak bez spojení se světem. „Potřebujeme vědět, že v tom nejsme sami,“ zlobí se. „Projela tu kolona nablýskaných audi, ministři jeli do Hrádku, tady se ani nezastavili, my jako bychom nebyli,“ přidává se další muž. Nedá se říct, že by byl rozčilený. Je z něj spíš cítit smířenost.

Noviny si všichni rozebrali. Pondělní číslo Libereckého Deníku přineslo důležitá čísla, nabídku pomoci z různých koutů republiky, meteorologické i dopravní informace. Snad jsme v Bílém Kostele trochu potěšili.