Možnost zvýšit nájemné v městských bytech jablonecká radnice k 1. lednu neuplatní. Podle starosty Petra Tulpy to bude zřejmě až v první polovině příštího roku.
Prioritou je pro radní vybrat dvě kanceláře, které budou přes šestnáct set městských bytů ve dvoustech domech spravovat. „Do výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv,“ uvedl ředitel odboru financí a majetku Ondřej Frič.
Radnici se při počtu pěti správcovských kanceláří nelíbí, že má pouze omezený dohled nad formální a obsahovou stránkou nájemních smluv. Radní jsou také přesvědčeni, že v současné době jsou opravy a údržba bytů na nízké úrovni.