Skvělé výsledky hlásí Městská policie Desná. Za čtyři měsíce od pořízení mobilního laserového radaru městu Desné vrátily prostředky vložené do jeho pořízení. „Od začátku měření v Desné městská policie udělila pokuty ve výši více než půl milionu korun,“ uvedl Marek Pieter, starosta Desné.
Vlivem opatření se podařilo snížit průjezdní rychlost vozidel, a tím i nehodovost na mezinárodní silnici v úseku města. „Ve městě je několik rovinatých úseků vedoucích v těsné blízkosti například základní a mateřské školy. Rovinky svádějí řidiče k překročení rychlosti,“ řekl Pieter.
Samo město spolu s obcí Kořenov navrhovalo řešit napjatou situaci v rámci Mikroregionu Tanvald, ale zde návrhy obou neprošly. Město poté v preventivních opatřeních konalo samo. U základní a mateřské školy byl umístěn ukazatel momentální rychlosti jedoucího vozidla a město se zapojilo do akce Duben – měsíc bezpečných obcí, když bylo vybráno mezi 20 měst a obcí, kde se akce realizovala.
Po několikadenním zkušebním měření s vypůjčeným radarem se Desenští rozhodli spolu s Kořenovem zakoupit mobilní laserový radar. Ve spolupráci s obvodním oddělením policie ČR v Tanvaldu provedli strážníci společnou akci s názvem Kolumbus. Ve městě se tak měřila rychlost v obou směrech. Za dvě hodiny zaznamenali 37 řidičů, kteří překročili povolený limit o více než 10 km/h.
Podle údajů městské policie rychlost nejvíce překračují řidiči polské národnosti a středočeského kraje. Při bezpečnostních akcích bylo také zaznamenáno 20 přestupků motorkářů, kteří byli řešeni blokovou pokutou nebo byli předáni ke správnímu řízení.
„Jednoznačně mohu potvrdit, že celkově klesla rychlost vozidel jedoucích městem. Radar se vyplatil,“ řekl Vladimír Zelenka, strážník Městské policie Desná.
„Bohužel, i přes tato opatření motorkáři využívají silnici z Železného Brodu do Harrachova jako testovací trať stroje i svého řidičského umění,“ dodal Pieter, sám vlastník silného dvoustopého stroje. Laserový radar stál město Desná a obec Kořenov shodně tři sta padesát tisíc korun. Přístroj umožňuje zachovat na disku až 2 000 snímků.