„Rada města odsouhlasila vyčlenění pětadvaceti tisíc korun na projekt Dítě v tísni. Částka bude stejně jako v minulých letech rozdělována mezi jednotlivé základní školy na základě informací o potřebnosti těchto finančních prostředků,“ doplnila mluvčí radnice Anna Šupíková. Díky tomuto příspěvku z městské kasy mohou děti ze sociálně slabších rodin docházet na obědy s ostatními spolužáky.

Jde o zpětnou vazbu ze škol. Radnice oslovila ředitele jednotlivých základních škol, aby poslali počet žáků ze sociálně slabších rodin, kteří docházejí na obědy nepravidelně nebo nedocházejí na obědy vůbec.

Podle průzkumu možnost mít ve školce či škole oběd zdarma zlepšuje docházku téměř tří čtvrtin dětí ze sociálně slabých rodin.