Na snímku dvanáctiletý Jan ze Železnobrodska sleduje stránku s maily ze školy. Školu, kde se běžně učí, lépe řečeno paní učitelku navštíví zítra v on-line přenosu.

Pokud žák nemá přístup v době distanční výuky k internetu, rodič je povinen nahlásit tuto skutečnost vedení školy nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení distanční výuky.

Žáci jsou povinni využívat učebnice a pracovní sešity, které jim byly předány na začátku školního roku. Pokud žák nic z uvedeného nemá, nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu, který sjedná nápravu ve spolupráci s vedením školy.