„Práce dobrovolníka má několik rovin. Nejenže doučuje školáka, ale zároveň ovlivňuje celou rodinu,“ uvedla ředitelka liberecké pobočky Člověka v tísni Barbora Šolková.
Tato forma pomoci reaguje na skutečnost, že sami rodiče díky svému sociálnímu postavení nemají či neměli dostatečné zkušenosti s domácí přípravou. V Liberci fungují tito dobrovolníci teprve od jara, s novým školním rokem se ale zájem zvýšil a kapacity nestačí. Nyní hledají další dobrovolníky.
„Dobrovolníka může dělat každý, komu je nad 17 let, je trestně bezúhonný a je ochoten do rodiny docházet delší dobu,“ líčila základní podmínky na doučující jejich koordinátorka Jitka Hampacherová. „Dále by měl ovládat předmět, který bude učit,“ doplnila. Každý dobrovolník dochází pravidelně do jedné rodiny.
Nejžádanějšími obory jsou čeština, matematika a angličtina. „Ideálním stavem je, že jsou dobrovolníci ve spojení s učiteli na škole, kam děti docházejí a vzájemně spolupracují. Učitelé se k tomu staví pozitivně,“ řekla Hampacherová.
Dobrovolníci pojímají doučování převážně jako novou zkušenost. „Je zajímavé seznámit se s tím, jak žijí jinde. Člověk vidí problémy z druhé strany. Mnozí rodiče by rádi dětem pomohli sami, ale neví jak. Je to začarovaný kruh, který je ale možné prolomit,“ řekla Dana Balounová.
Dobrovolníci nesuplují roli rodičů. Ti musí být přípravě svých dítek do školy přítomni. „Chceme docílit toho, aby děti v rodině měly místo a pravidelný čas na učení. Vidí tedy, co to obnáší,“ připomněla Iveta Czerná z Člověka v tísni.