„Díky přímému zadání zakázky můžeme urychlit opravu dopadové plochy dětského hřiště, které je značně poškozeno a nevyhovuje bezpečnostním normám. Dětem tak hrozí riziko úrazu,“ popsal náměstek primátora Štěpán Matek. „Pokud by proběhlo standardní výběrové řízení, celý proces by trval mnohem déle a hřiště by se muselo pro veřejnost uzavřít. Do tohoto bodu jsme však s ohledem na blížící se letní prázdniny nechtěli dojít, a proto jsme zvolili rychlejší řešení,“ doplnil Štěpán Matek.