Své stánky a soutěžní úkoly pro děti tu měly další spolky nabízející volnočasové aktivity. Kromě pořádajících fotbalistů se tak příchozí děti mohly seznámit s kroužky, které nabízí Středisko volného času Mozaika, Fit Studio aerobiku Jany Boučkové, skauti, sokolové i hasiči. Dobrovolné vstupné bylo určeno na financování rozvoje mladých sportovců a podpoře mimoškolních aktivit žáků školní družiny Základní školy Pelechovská. Po skončení dětského dne zahrála především pro rodiče hudební skupina Theor Orfeus.