Krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová uvedla, že v pondělí večer uhynulo asi 700 ryb v úseku mezi Jilemnicí-Hrabačovem a Víchovou nad Jizerou.

Hasiči odebrali vzorky vody, žádná další opatření ale neprováděli. „Voda byla jen trochu zakalená. Nebylo tam ale nic, co by se dalo zasypat, co by dělalo nějakou skvrnu," uvedla Štrauchová.

Podle Kožnarové ryby uhynuly v sousedství jejich závodu. Pravý břeh Jizerky se přitom nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Vedení firmy prověřuje, zda příčinou znečištění nemůže být kontaminace vody v dešťové kanalizaci závodu. „Naše společnost si je vědoma své zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Proto jsme se okamžitě rozhodli omezit mokré provozy, než bude zcela vyloučena možnost kontaminace dešťové kanalizace, a poslali jsme naše odborníky, aby odebrali vzorky vody v místě možného znečištění," uvedl ředitel Devra Michal Štoček.

Úhynem ryb se také zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Inspektoři ČIŽP věc na místě šetřili. Odebrali vzorky a případem se zabývají. Do jeho ukončení o příčině a původci znečištění nemůžeme sdělit více informací," řekla mluvčí inspekce Jana Jandová.

Devro v letech 2008 až 2010 investovala 77 milionů korun do modernizace biologické čistírny odpadních vod sloužící jak k čištění komunálních splaškových vod z města Jilemnice, tak průmyslových odpadních vod výrobního závodu společnosti.

Firma vyrábí umělá potravinářská střeva určená masným a drůbežářským podnikům, 94 procent jeho produkce míří do zahraničí. Firma zaměstnává přes 1000 lidí v Jilemnici a Slavkově u Brna.