Paní Janě je šestapadesát let a již tři roky shání zaměstnání. Je z generace starších sklářů, kteří shání uplatnění na trhu práce těžko. Zaměstnání sežene jen na chvilku, většinou jde o nekvalifikované profese.

„Zkusila jsem kde co. Dělala jsem třeba v restauraci dvanáctihodinové směny, zaměstnavatel mi pak dal deset tisíc. Vydržela jsem to jen dva měsíce.“

Teď má ale šanci na nalezení lepšího zaměstnání. Jen si musí ještě počkat.

DOTACE

V rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberce a Jablonce (IPRÚ) je vyhlášená první výzva. Týká se zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce a žádosti je možné podávat do 20. ledna příštího roku.

„Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v oblasti

zaměstnání, na níž bude možné čerpat dotace z Operačního programu Zaměstnanost,“ sdělila manažerka IPRÚ Barbora Steinzová z libereckého magistrátu.

Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, zlepšit jejich uplatnění, ale i více informovat možné zaměstnavatele. „Příjem žádostí zahájíme 19. prosince, konečný termín je 20. ledna příštího roku,“ dodala Steinzová. Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců a nejzazší datum ukončení fyzické realizace je konec roku 2022.

Pro výzvu je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu alokovaná částka 80 milionů korun, přičemž může být 85 % podíl Evropského sociálního fondu a 0-15 % ze státního rozpočtu.

Projekty mohou předkládat žadatelé z vymezeného území IPRÚ Liberec – Jablonec, konkrétně na Jablonecku to jsou: Bedřichov, Dalešice, Jablonec, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany, Maršovice, Nová Ves, Pulečný, Rádlo a Rychnov u Jablonce. „Oprávněnými žadateli jsou organizace, které mohou prokázat minimálně roční existenci a dlouhodobou práci s cílovou skupinou. Těmi jsou obce a jimi zřizované organizace, vzdělávací a poradenské instituce nebo nestátní neziskové organizace," připomněl Lukáš Pleticha, místopředseda Řídícího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Cílovou skupinou projektů jsou lidé bez práce nad 50 a pod 25 let, ti, kdo hledají práci déle jak pět měsíců, pečují o malé děti nebo se vracejí z mateřské či rodičovské dovolené. „Patří sem i lidé se zdravotním postižením nebo ti, kdo pečují o osoby závislé," doplnil Pleticha.

A paní Jana? Zase tak optimisticky budoucnost nevidí. „Vždyť víte, jak to u nás je. Peníze zmizí a lidem se nepomůže."