Pro zájemce budou připravené komentované prohlídky synagogy, židovské čtvrti i hřbitova. Začínat budou v 10 a 14 hodin a budou zdarma. Kromě Turnova se do akce připojí několik měst z širšího okolí, například Mladá Boleslav nebo Jičín. Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu.